Nettsky

Cisco CloudVerse

Se hvordan Cisco kan hjelpe deg å navigere i en "verden av mange nettskyer". (1.29 min)

Cisco CloudVerse

Cisco CloudVerse

Du må ha siste versjon av Adobe Flash Player med JavaScript aktivert for å kunne se denne videoen.

Last ned Flash Player

Webcast om innovasjoner innen vertsbasert samarbeid

Lær om de nye nettskybaserte samarbeidsløsningene i denne webcasten fra 13. desember.

Hva er en nettsky?

En nettsky er en robust kombinasjon av databehandling, nettverkstjenester, lagring, administrasjonsløsninger og bedriftsapplikasjoner for nettskyen, som muliggjør en ny generasjon med IT- og forbrukertjenester. Disse tjenestene er tilgjengelige ved behov, og leveres på en økonomisk måte, uten at det går ut over sikkerheten eller funksjonaliteten.

Vi er i ferd med å bli en sammenkoblet "verden av mange nettskyer", der mennesker får tilgang til nettskytjenester når som helst, på alle typer enheter, hvor som helst i verden.

Nettskyen: I dybden

Hvorfor er det viktig?

Bedrifter, tjenesteleverandører, småbedrifter og statlige etater ønsker seg nettskyløsninger for å løse noen av sine største forretningsmessige og teknologiske utfordringer. En løsning på disse utfordringene krever en tilnærming som fullstendig integrerer nettskyens tre hjørnesteiner: applikasjoner, tjenester, datasentre og nettverk for nettskyen.

I dybden
Hvorfor velge Cisco?

Hvorfor du bør velge Cisco

Cisco muliggjør en verden av mange nettskyer, og sammenkobler mennesker og organisasjoner innenfor en nettsky, mellom nettskyer og utenfor nettskyene til sluttbrukeren. Det er kun Cisco og våre økosystempartnere som kan levere løsninger som gir samarbeid der mennesker er i sentrum, en sikret sluttbrukeropplevelse, dynamisk og effektiv nettskyinfrastruktur, kontekstfølsom sikkerhet og rask distribusjon.

Hvorfor Cisco?
Nettskyen: Implementering

Slik kommer du i gang

Cisco forstår at alle organisasjoner har sine helt spesifikke behov og preferanser for implementering. Derfor kan Cisco tilby et stort utvalg av verktøy, partnere og eksperttjenester for nettskyaktivering, for å gjøre det enkelt å bygge opp og ta i bruk nettskyer, tilby nettskytjenester eller forbruksapplikasjoner fra partnervertsbaserte nettskyer eller fra Cisco Collaboration Cloud.

Implementering

Kontakt oss

Del