Tjenesteleverandør

Øk fortjenesten, forbedre resultatet

Finn ut hvordan tjenesteleverandører kan øke inntekten gjennom transformasjon og innovasjon. (2:18 min.)

Akselerer inntektsveksten

Automatiser en ny klasse med nettskytjenester for leverandører med Cisco Evolved Services Platform.

Bygg en strategi for Internett av alt.

Klargjør tjenesteleverandørvirksomheten for oppgang. Ciscos strategi har gjort dusinvis av globale tjenesteleverandører i stand til å fange opp de mange vekstmulighetene som er gjort mulig gjennom Internett av alt. Øk inntekten, reduser driftsutgiftene og forbedre smidigheten.

Lær mer om tjenesteleverandørstrategien vår.

Tjen mer

Tjen mer

Utnytt nye inntektskilder som er gjort mulig gjennom Ciscos portefølje for tjenesteleverandører. Programvaren vår og de nettskybaserte applikasjonene våre hjelper deg med å skape noe nytt, og får deg raskere på markedet, samtidig som du tilbyr kundene fengslende, nye opplevelser.

Finn ut mer
Bruk mindre

Bruk mindre

Behov for å redusere driftsutgiftene? Vi har inngått et vellykket samarbeid med globale tjenesteleverandører for å redusere løpende nettverkskostnader. Finn ut hvordan du kan optimalisere den nåværende infrastrukturen med tanke på effektivitet og vekst.

Finn løsninger
Tilpass deg raskt

Tilpass deg raskt

Gå til markedet raskere med arkitekturen i Ciscos åpne nettverk for tjenesteleverandører. Den er basert på åpne plattformer og standarder, så du kan smi partnerskap og tilby nye tjenester raskt og enkelt. Arkitekturen blander virtuelle og fysiske nettverkselementer for å oppnå skala, hastighet og fleksibel programmerbarhet.

Lær om arkitekturen vår

Kontakt oss

Del