Medianet

Fremskynd overgangen fra tjenesteleverandør til opplevelseleverandør ved å utvikle nettverket ditt til et medienett.


Et medienett er et intelligent nettverk som er optimalisert for rike medier, og som hjelper deg å komme i gang med en videostrategi for selskaper, forbrukere og tjenesteleverandører. Cisco er det eneste selskapet som, sammen med sine partnere, kan behandle rike medier fra et komplett perspektiv ved å dra nytte av bred ekspertise innen løsninger for IP-nettverk, video og løsninger på kundenes premisser.

Enestående medievekst

Veksten i videotrafikk er ubestridelig. Basert på Cisco Visual Networking Index Study:

 • Global IP-trafikk vil nå 44 exabytes per måned i 2012 – mer en seks ganger den samlede trafikken i 2007
 • Nesten 90 prosent av all IP-trafikk for forbrukere vil være video i 2012

Med omfattende bredbåndsforbindelse vil vi få et paradigmeskifte innen medieforbruk. For tjenesteleverandører vil imidlertid paradigmet for mediedistribusjon få en stor innvirkning på nettverkene.

Møte utfordringene

I dagens paradigme for medietjenester finnes det forskjellige medier, tjenester og infrastrukturer. I morgendagens paradigme for medietjenester vil medienettet, et mediebevisst Cisco IP neste generasjons nettverk (NGN) levere alle typer medier med én komplett arkitektur. Selskaper som implementerer et medienett, kan:

 • eliminere tjenestesiloer
 • levere mer interaktive, sosiale og personlige videoopplevelser
 • redusere driftsutgifter
 • Verdiskaping med Connected Life

Aktuelt innhold

Opplev leverandørmegatest for tjenesteleverandører

Light Reading og EANTC validerer Ciscos komplette løsninger.

Bygge medienett med Cisco

Mediebevisst, nettverksbevisst og endepunktbevisst medienett muliggjør en ny generasjon av kundeopplevelser.

Nye videotjenester for kunder

Ta en rask kikk på opplevelsene som medienett kan gi.

Fremtiden for underholdning

En effektiv videostrategi for tjenestetilbydere.

Videoens fremtid

Hør videovisjonærer fra MIT prate om mulighetene i medienett.

Flere ressurser

For å møte utfordringen fra kabel-, telekommunikasjons-, bredbånds- og satellittleverandører tilbyr Cisco den mest omfattende IP-videoløsningen i bransjen – medienettet.

Et tjenesteleverandørmedienett bygger på følgende teknologier.


Endre videoopplevelser

 • Skap personlige, sosiale og interaktive opplevelser for forbrukerdifferensierte opplevelser.
 • Bidra til å øke adopsjonstakten for avanserte videotjenester.

Mediebevisst IP Next Generation Network (IP NGN)

 • Sikre kvaliteten på forbrukerens videoopplevelse ved å integrere videointelligens i IP-infrastrukturen.
 • Håndtere den raske veksten i båndbredde, som skyldes video.

Virtualisering

 • Gjøre tjenesteleverandøren i stand til å håndtere kompleksiteten av og skalere infrastrukturen.
 • Gjøre det mulig med raskere og samtidig introduksjon av nye tjenester i alle geografiske markeder.
 • Gjøre det mulig for tjenesteleverandøren med en eksponentiell vekst i innhold og å håndtere båndbreddeforbruket mer effektivt.

Verdiskaping

 • Støtte verdiskapingsmodeller utover tradisjonelle videoabonnementstjenester, medregnet online video, avansert annonsering og transaksjonsbaserte og inntektsdelte muligheter.
 • Øke tjenestehastigheten slik at nye tjenester kan rulles ut raskt.

Kontakt oss

Del