Konsolider datasenteret

Konsolider datasenteret

Dagens globale bedrifter står overfor to utfordringer:

  • En spredt arbeidsstyrke innebærer at brukere og programmer ikke er på samme sted som datasenteret.
  • Informasjonssjefer er under press om å konsolidere og optimalisere datasentre for å redusere kostnader.

For å forbedre utnyttelsen av ressurser går mange IT-ansvarlige og personer med ansvar for bedriftsarkitektur over til virtualisering for å dele server-, nettverks- og lagringsressurser over hele nettverket. Virtualisering forenkler også automatisering, noe som kan bidra til å redusere klargjøringstid fra så mye som seks uker til bare noen få dager. Bedriften kan oppnå et betydelig konkurransefortrinn gjennom en fornuftig implementert virtualiseringsstrategi, takket være muligheten til å styre både vekst og systemer raskere og mer effektivt.

Øk ressursutnyttelsen, reduser kostnadene og forenkle administrasjonsbehovene gjennom virtualisering for å forbedre maskinvare- og programytelse, og dessuten oppnå bedre smidighet og kontinuitet i bedriften.

Aktuelt

Konsolidering sparer skattebetalerne for penger
Oregon sparte penger, forbedret driften og strømlinjeformet IT-prosjekter ved å konsolidere datasenterprogrammer.

Virtualiser bedriften
Bedrifter tar i bruk nye organisasjonsstrukturer som setter dem i stand til å bli globale og lokale, desentraliserte og sentraliserte på samme tid.

Relaterte løsninger

Cisco Data Center

Cisco Business Transformation Service and Solutions

Kontakt oss

Del