Datasenter

Datasenter- og virtualiseringsløsninger

Enkel integrering, skalering og administrasjon av løsninger

Ciscos enhetlige datasenterløsninger bidrar til å redusere kostnadene, gir overlegen skalerbarhet, er enkle å administrere og forenkler operasjoner.

Nettskyinfrastruktur

Nettskyinfrastruktur

Distribuer offentlige eller private nettskyer eller nettskyer for nettsamfunn for å bidra til å forvandle IT-prosessene, tjene penger på IT-ressursene og levere tjenester tilbake til bedriften, uansett om du er tjenesteleverandør eller fremtidsrettet IT-gruppe.

Konsolidering og virtualisering

Konsolidering og virtualisering

Reduser infrastrukturkostnadene og øk IT-produktiviteten med vår enhetlige tilnærming til datasenterløsninger, deriblant konsolidering og virtualisering av datasentre, servere og nettverk.

Datasenterapplikasjoner

Datasenterapplikasjoner

Optimaliser bedriftens applikasjoner, inkludert Microsoft, Oracle, SAP og nye applikasjoner som applikasjoner for forretningsanalyser og store datamengder, over en pålitelig, kostnadseffektiv, fleksibel plattform for datasenterløsninger.

Skrivebordsvirtualisering

Skrivebordsvirtualisering

Øk den administrative kontrollen og datasikkerheten, og reduser kostnadene med løsninger for skrivebordsvirtualisering og fellesløsninger med VMware og Citrix.

Integrerte systemer

Integrerte systemer

Bygg opp datasenterløsninger ved å bruke en standardisert, samordnet infrastrukturplattform for applikasjoner og nettskydatabehandling, med forhåndsvaliderte, forhåndstestede løsninger fra Cisco og ledende partnere innen lagring og hypervisorer.

Kontakt oss

Del