Bedriftsnettverk

Utvikle nettverket for nye muligheter

Internett av alt skaper mange forretningsmuligheter. Nettverksinfrastrukturen må utvikles for å fange dem opp. Du trenger en ny arkitektur for å klargjøre automatisk og raskt distribuere nettverkstjenester og -applikasjoner.

Arkitekturen i Cisco ONE-bedriftsnettverk bygger på arkitekturen i Cisco Borderless Networks, og transformerer IT gjennom en plattform som er:

 • Åpen
 • Programmerbar
 • Applikasjonssentrert

Arkitekturen i Cisco ONE-bedriftsnettverk går lenger enn programvaredefinert nettoppbygging med en tilnærming med større skalering til nettverksprogrammerbarhet. Denne arkitekturen øker nettverkets smidighet og ytelse samtidig som den sørger for best mulig bruk av eksisterende nettverksressurser.

Utvikle nettverket for nye muligheter

Nettverksapplikasjonslag

Nettverksapplikasjonslaget tilbyr:

 • Økosystem av åpne applikasjoner for å drive frem innovasjon, som resulterer i lavere risiko, enklere integrering og lavere totale eierkostnader
 • Utvalg av applikasjoner på tvers av nettskyen, mobilitet og sikkerhet, fremming av innovasjon, raskere nettskymigrering og enkel distribusjon
 • Gjensidig bevisste nettverk og applikasjoner, som resulterer i applikasjonsoptimerte nettverk og nettverksoptimerte applikasjoner
 • Nettverksanalyse tilgjengelig for alle applikasjoner for å tilby innsikt og fremme nye forretningsmodeller

Kontrollag

Kontrollaget klargjør nettverkstjenester konsekvent på tvers av alle nettverksenheter. Det tilbyr en abstraksjon for det bredere bedriftsnettverket, og forbedrer smidigheten og akselererer tjenestedistribusjonen. Kontrollaget leverer tjenester optimalt, f.eks. tjenestekvalitet (QoS) og ytelsesruting, gjennom hele bedriftsnettverket.

Kontrollaget tilbyr:

 • Åpenhet gjennom OpenDaylight-basert organisasjonskontroller med standardbaserte APIer (RESTful, OSGi, OpenFlow)
 • Forenklet ende-til-ende-klargjøring og konfigurasjon
 • Omfattende nettverksanalyse

Kontrollaget støtter også APIer som:

Nettverkselementlag

Nettverkselementlaget består av et omfattende sett av enheter på tvers av ruting og svitsjing, kablede og trådløse, fysiske og virtuelle nettverk med:

 • Bransjeledende, bredt distribuert Cisco IOS-programvare og programmerbare applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASICer) fra Cisco
 • Støtte for de åpne APIene OpenFlow og onePK
 • CLI som en programmerbar API, slik at både nye og eksisterende distribusjoner kan støttes av arkitekturen i Cisco ONE-bedriftsnettverk

Øk forretningsmulighetene

Ved hjelp av arkitekturen i Cisco ONE-bedriftsnettverk kan du dra nytte av nye forretningsmuligheter gjennom:

Øk bedriftens smidighet og distribuer raskt avanserte tjenester gjennom overlegen nettverksprogrammerbarhet. Beskytt den eksisterende nettverksinvesteringen din med en arkitektur bygd med bransjeledende portefølje for:

 • Svitsjing
 • Ruting
 • Mobilitet
 • Sikkerhet

Øk IT-innvirkningen på bedriften

Se hvordan IT kan tilpasse nettverksstrategier for å oppfylle bedriftskrav.

Vis resultater fra undersøkelsen

Skap en ny nettverkstilgang

Kombiner trådløse og kablede teknologier samt sikkerhetsteknologier i et system med enhetlig tilgang.

Vis utformingsveiledningen

Kontakt oss

Del