• Ciscos omsetning i fjerde kvartal av regnskapsåret 2012 endte på 11,7 milliarder dollar, opp 4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2011.
  • Ciscos omsetning for regnskapsåret 2012 under ett endte på 46,1 milliarder dollar, opp 7 prosent sammenlignet med regnskapsåret 2011
  • Cisco Norge fortsetter veksten

Oslo 15. august 2012: Cisco presenterte i dag sitt resultat for fjerde kvartal 2012. Resultatet etter skatt (GAAP) ble 1,9 milliarder dollar, opp 55,6 prosent fra fjerde kvartal 2011.

For regnskapsåret 2012 sett under ett endte resultatet etter skatt (GAAP) på 8 milliarder dollar, opp 23,9 prosent fra 2011.

– Som et resultat av vårt pågående arbeid for å levere positiv vekst er det svært gledelig å levere en inntektsvekst på 7 prosent, så vel som rekordomsetning for 2012, sier John Chambers, CEO og styreformann i Cisco. Vår strategi, med å levere sikre, intelligente nettverk og arkitekturer, bygget på integrerte produkter, tjenester og programvareplattformer, bidrar til at våre kunder når sine forretningsmål. Denne strategien er nøkkelen til vår suksess og det er liten tvil om at Cisco er i stand til å tilpasse seg de mange endringene og kravene fra et marked preget av rask utvikling, avslutter Chambers.

Cisco Norge fortsetter veksten
Cisco Norge leverte et solid resultat også for fjerde kvartal av regnskapsåret 2012. Virksomheten i Norge fortsetter å vokse vesentlig raskere enn moderselskapet med en tosifret vekst i ordreinngang fra året før. Veksten fortetter innen både nettverks-, samhandlings- og datasenterløsninger, og i samtlige av kundesegmentene for store virksomheter, små- og mellomstore bedrifter, tjenesteleverandører og offentlig virksomheter.

– Vi fortsetter å vokse betydelig innen alle våre kjerneområder også i vårt fjerde kvartal av regnskapsåret 2012. I dette kvartalet var veksten spesielt sterk innen videokonferanseløsninger og sikre, intelligente nettverk, men også løsninger for automatisering, virtualisering og brukerdrevet selvbetjening av datasenter infrastruktur vokser raskt, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør for Cisco Norge. En vesentlig faktor for den vedvarende veksten er at våre partnere fortsetter å investere i ny kompetanse og nye forretningsmodeller knyttet til våre løsninger, avslutter Myrland.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=985839