Den årlige rapporten Cisco Visual Networking Index Forecast slår fast at global IP-trafikk vil mer enn firedobles innen 2015, sammenlignet med 2010. I 2015 vil det være over to internettilkoblede enheter for hvert menneske på jorden.


Oslo 6. juni 2011:IT-selskapet Cisco presenterer den årlige rapporten Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast, 2010-2015. Rapporten slår fast at den globale IP-trafikken vil fortsette å øke med rekordfart, og vil innen 2015 være fire ganger så stor som den var i 2010.

I 2015 beregnes trafikken å komme opp i 966 exabytes, eller nesten én zettabyte. Hvis man skulle lagret en zettabyte på DVD-plater ville stabelen med plater nå helt til månen – og tilbake igjen. Trafikkøkningen mellom 2014 og 2015 er alene spådd til å bli om lag 200 exabytes. Denne veksten er mer enn den globale internettrafikken var i hele 2010. I følge Cisco er det fire hovedårsaker til denne veksten:

 • Et økende antall tilkoblede enheter: Stadig flere mobiltelefoner, nettbrett, TVer og andre produkter med internettilkobling vil være hovedårsaken til den enorme veksten. Innen 2015 vil det eksistere nesten 15 milliarder nettverkstilkoblinger, mer enn to tilkoblinger for hvert menneske på jorden.
 • Flere internettbrukere: Innen 2015 vil det være tre milliarder internettbrukere, noe som utgjør mer enn 40 prosent av den antatte verdensbefolkningen i 2015.
 • Raskere internettlinjer: Den gjennomsnittlige bredbåndslinjen vil, i følge Cisco, firedobles. Fra sju megabit per sekund i 2010 til 28 mbps i 2015.
 • Mer video på nett: Innen 2015 vil over en million videominutter, tilsvarende 674 dager, sendes over internett hvert sekund.

– Den eksplosive veksten i datatrafikk verden over, og da spesielt video, åpner for flere spennende forretnings- og vekstmuligheter. Som arkitekt for neste generasjons internett står Cisco klare til å bistå våre kunder, ikke bare med å tilrettelegge for rask trafikkvekst, men også med å oppnå merverdi som følge av dette, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Bakgrunn og verktøy:

 • Den årlige undersøkelsen Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast estimerer global IP-trafikk, hvordan den vokser og forventede trender. Prognosene brukes blant annet av nettleverandører og regulatoriske myndigheter, og utarbeides på bakgrunn av en rekke Cisco-analyser, samt modeller for trafikk og bruk samlet inn fra uavhengige analytikerkilder. Cisco validerer og kvalitetssikrer inndata, metodikk og prognoser samlet inn fra nettverks- og tjenesteleverandører verden over.
 • Cisco tilbyr flere verktøy som bidrar til å identifisere og synliggjøre hva som driver vekst og trender i den globale IP-trafikken:

Se under for de viktigste funnene i årets undersøkelse.

For mer informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: New Email jmyrland@cisco.comAdditional Study Highlights

Total Global IP Traffic in “Bytes”

 • Global IP traffic is expected to reach 80.5 exabytes per month by 2015, up from approximately 20.2 exabytes per month in 2010.
 • Average global IP traffic in 2015 will reach 245 terabytes per second, equivalent to 200 million people streaming an HD movie (1.2 Mbps) simultaneously every day.

Regional IP Traffic Trends

 • By 2015, the Asia Pacific region will generate the most IP traffic (24.1 exabytes per month), surpassing last year’s leader, North America (22.3 exabytes per month), for the top spot.
 • The fastest-growing IP-traffic regions for the forecast period (2010 – 2015) are the Middle East and Africa (which had a 52-percent compound annual growth rate, for an eightfold growth), surpassing last year’s leader Latin America (48 percent CAGR, sevenfold growth).

Primary Growth Driver: Consumer Video

 • The global online video community will increase by approximately 500 million users by 2015, up from more than 1 billion Internet video users in 2010.

Global Device Growth

 • In 2010, PCs generated 97 percent of consumer Internet traffic. This will fall to 87 percent by 2015, demonstrating the impact that devices like tablets, smartphones and connected TVs are having on how consumers access and use the Internet.
 • Accessing the Internet on Web-enabled TVs continues to grow and by 2015, 10 percent of global consumer Internet traffic and 18 percent of Internet video traffic will be consumed via TVs.

3DTV and HD (Advanced Video)

 • Global advanced video traffic, including three-dimensional (3-D) and high-definition TV (HDTV), is projected to increase 14 times between 2010 and 2015.

Mobile Broadband

 • Global mobile Internet data traffic will increase 26 times from 2010 to 2015, to 6.3 exabytes per month (or 75 exabytes annually).

Global File Sharing

 • By 2015, global peer-to-peer traffic will account for 16 percent of global consumer Internet traffic, down from 40 percent in 2010.

Global Business IP Traffic

 • Business IP video conferencing is projected to grow sixfold over the forecast period, growing more than two times as fast as overall business IP traffic, at a CAGR of 41 percent from 2010 to 2015.

Supporting Quote

 • Suraj Shetty, vice president of worldwide service provider marketing, Cisco
  “The explosive growth in Internet data traffic, especially video, creates an opportunity in the years ahead for optimizing and monetizing visual, virtual and mobile Internet experiences. As architect of the next-generation Internet, Cisco stands ready to help our customers not only accommodate this rapid expansion of Internet activity through the evolution of their networks but also help them thrive as a result of it.”

Embedded Video

 • Watch VoD: Top trends behind the Cisco annual VNI Forecast, 2010 to 2015

Supporting Resources

Editor’s Note
Cisco welcomes press, analysts, bloggers, service providers, regulators and other interested parties to use and reference our research with proper attribution, such as “source: Cisco VNI.”

Tags/Keywords
Cisco, IP Traffic, Visual Networking, VNI, VNI Forecast, Broadband, Video, IP Video, HD Video, 3D Video, Video Networking, Service Provider, Peer-to-Peer, Suraj Shetty

RSS Feed for Cisco: http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html