Ciscos omsetning i andre kvartal av regnskapsåret 2011 endte på 10,4 milliarder dollar, opp 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 2,1 milliarder dollar, ned 11,2 prosent fra andre kvartal 2010.

Oslo 9. februar 2011: Cisco Norge leverte et godt andre kvartal i regnskapsåret 2011 med en vekst på knapt 40 prosent inkludert Tandberg. Justert for Tandberg, var veksten I de tradisjonelle områdene på knapt 20 prosent fra andre kvartal 2010. I Norge var veksten størst for offentlig sektor og store og mellomstore bedrifter.

– Teknologiområdene samhandling, datasentervirtualisering og sikkerhet hadde spesielt god fremgang i vårt andre kvartal. Kundene fortsetter å etterspørre sikre og integrerte samarbeidsløsninger for video, tale og mobilitet, samtidig som flere og flere får øynene opp for de kvantesprang vi har tatt i serverrommet, med introduksjonen av Unified Computing, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

– Stadig mer mobile brukere forventer å kunne samarbeide sikkert og sømløst fra sine PC’er, smarttelefoner, lesebrett og videosystemer hvor som helst og når som helst. Den raske fremveksten av nye klienter og nye tjenester fra nettet øker etterspørselen etter våre sikkerhetsløsninger, fortsetter Myrland.

To forhandlerkanaler blir én
Cisco jobber stadig med å videreutvikle sin svært kompetente forhandlerkanal. Med oppkjøpet av Tandberg har flere nye partnere nå kommet til, og Cisco har den siste tiden jobbet med å integrere disse i Ciscos eksisterende kanalprogram.

De største tidligere Tandberg-partnerne har gjort massive investeringer i teknologi og kompetanseheving, spesielt innen Cisco Unified Communications, og de er nå rustet til å selge en langt bredere løsningsportefølje fra Cisco.

– Våre norske forhandlere ligger helt i front. Denne kompetansen gir våre kunder den tryggheten de trenger for å satse på neste generasjon av banebrytende innovasjoner innenfor samhandling, sikkerhet og datasentervirtualisering. Kombinasjonen av ledende kompetanse og teknologi betaler seg – både for kundene, for forhandlerne og for Cisco, sier Myrland.

– Kvartalet forløp som forventet. Vår strategi om å tettere integrere våre produkter gjennom en arkitekturmessig tilnærming fungerer, og vi leverer nye innovasjoner i alle våre produktkategorier, sier John Chambers, CEO i Cisco.

– Selskapet gjennomgår en periode med forandringer når vi nå øker satsningen med vår arkitekturmessige strategi. Vi har gjennomført flere slike prosesser før, som har ført til en forsterket markedsposisjon for Cisco og våre kunder, avslutter Chambers.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/fin_020911.html

Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post:  Emailjmyrland@cisco.com