Fleksibilitet i jobben er blitt så viktig at to av tre velger en lavere betalt, men fleksibel jobb heller enn en bedre betalt jobb med lite rom for fleksibilitet. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av IT-selskapet Cisco.

Oslo 2. november 2010: Arbeidstakere ønsker frihet til å jobbe når som helst og hvor som helst, og denne friheten er de villige til å ofre mye for. I en fersk undersøkelse gjennomført av IT-selskapet Cisco svarer to av tre respondenter at de anser fleksibilitet, mobilitet og tilgang til sosiale medier som mer verdifullt enn høyere lønn. Tre av fem respondenter mener de ikke trenger å sitte på kontoret for å være effektive.

Undersøkelsen, som er gjennomført i 13 land verden over og med 2.600 respondenter, viser at så mange som 66 prosent av arbeidstakerne forventer å ha tilgang til jobbinformasjon når som helst og hvor som helst, og de forventer å kunne bruke sin egen personlige mobil eller PC når de jobber. For de arbeidstakerne som har tilgang til jobbens nettverk, e-post og andre jobbapplikasjoner utenfor kontoret svarer nesten halvparten at de jobber mellom to og tre timer ekstra per dag. En fjerdedel jobber fire timer ekstra eller mer.

Undersøkelsen gir oss innsikt i hvilke nye forventninger og utfordringer som arbeidslivet vil bringe i årene som kommer. Den gir oss en god pekepinn på hvordan fremtidens medarbeidere ønsker å jobbe. Det er ingen tvil om at mobilitet og fleksibilitet i jobben kommer til å bli stadig viktigere fremover, og at bedrifter må sørge for en dynamisk IT-infrastruktur for å kunne møte disse forventningene, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Sikkerhet er den største barrieren
I samme undersøkelse er IT-profesjonelle intervjuet om bedrifters IT-infrastruktur. Nesten halvparten svarer at deres organisasjon ikke er forberedt på å møte kravene om økt fleksibilitet. Ikke overraskende oppgis sikkerhet (57 prosent) som den største barrieren for en mer fleksibel og mobil arbeidstilværelse, etterfulgt av budsjett (34 prosent) og personalkompetanse (17 prosent). Medarbeiderne selv føler ofte at det er IT-avdelingen og bedriftens regler som bremser utviklingen.

Nesten 20 prosent av arbeidstakerne har opplevd at fremmede titter på skjermen deres når de jobber på et offentlig sted. Like mange innrømmer at de ikke bryr seg med å sjekke omgivelsene. 17 prosent forteller at de har gått fra PCen sin på et offentlig sted, og så mange som 58 prosent oppgir at de har latt andre bruke jobbtelefon eller PC uten tilsyn. I følge undersøkelsen har hver femte jobbmobil eller PC blitt mistet eller stjålet i løpet av de siste tolv månedene.

For mer informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617 / 23 27 36 36
E-post: jmyrland@cisco.com

Flere funn og mer informasjon om studien finner du her:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_101910.html
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/ts_101910.html