Med nye produkter og oppgraderinger sørger Cisco for bedre samspillsevne, både i egen portefølje og mot tredjeparts systemer.


Oslo 9. juni 2010: Cisco kunngjorde på gårsdagens InfoComm-konferanse i Las Vegas at selskapet integrerer sin TelePresence Interoperability Protocol (TIP) i Tandbergs TelePresence-server. Dette muliggjør interoperabilitet med tredjeparts systemer, og løsningen vil være kommersielt tilgjengelig i slutten av juli. Kunngjøringen kommer bare uker etter at Ciscos oppkjøp av Tandberg ble sluttført.

Cisco har også introdusert en rekke nye funksjoner til det som nå er en av markedets mest komplette samhandlingsporteføljer. Klienten Movi leverer mobile videokonferanser til både Mac- og PC-brukere. Klienten syr også sammen standardbaserte videokonferansesystemer i kombinerte Mac-/PC-miljøer, som blant annet er svært vanlig ved utdannings- og helseinstitusjoner. Movi er det første Cisco TelePresence-produktet som integrerer ClearPath, en teknologi som minimerer effekten av pakketap og dermed gir bedre oppløsning for videobrukere på nettverk som ikke er designet for video.

For små og mellomstore kunder introduserer Cisco løsningen Cisco TelePresence Commercial Express, som kombinerer tre komponenter på én og samme server. Cisco TelePresence Manager, Cisco TelePresence Multipoint Switch og Cisco TelePresence Recording Server bidrar til å forenkle og forbedre distribusjon, lisensiering og produktivitet. Med dette utvides rekkevidden for Cisco TelePresence. Løsningen sørger for tilgang for alle, overalt, og understøtter dermed den nye måten å samhandle og arbeide på.

– Bedrifter i alle størrelser ser nå fordelene ved å ta i bruk virtuelle møter, via systemer som TelePresence. Dette er neste generasjon videokonferanse – fordi det hjelper bedrifter til å ta raske avgjørelser, øke produktiviteten og maksimere konkurranseevnen. Dagens lanseringer viser hvordan TelePresence gir vår kunder bedre fleksibilitet, tilgjenglighet og skalerbarhet, sier Fredrik Halvorsen, som leder Ciscos TelePresence Technology Group.

Lanseringene:

 • TelePresence Interoperability Protocol (TIP) integreres i Tandbergs TelePresence-server, og tilgjengeliggjøres både i MSE 8000 chassis (MSE 8710) og som en egen enhet (TS 7010). Dette er et stort steg mot bred interoperabilitet i videokonferanseløsninger og muliggjør virtuelle møter der systemer fra flere leverandører møtes.
 • Ciscos nye og forbedrede Movi-klient gjør mobile videomøter i høykvalitet enda mer tilgjengelig. Movi for Mac åpner for standardbasert videokonferanse også til Mac-brukere, og tilrettelegger for virtuelle møter i kombinerte Mac-/PC-miljøer. Siste versjon av Movi for både Mac og PC tilbyr følgende nye funksjoner:
  • Far End Camera Control (FECC) gir mulighet til å fjernstyre kameraer, noe som er spesielt nyttig innen telemedisin.
  • ClearPath forbedrer videokvalitet ved å minimere effekten av pakketap i nettverk som ikke er optimale for video.
  • Multiway lar Movi-brukere kjøre TelePresence-møter mot andre standardkompatible enheter.
  • ICE protocol øker ringekapasiteten utenfor brannmuren, noe som er kritisk for store installasjoner for både lokale og fjernbrukere.
 • Cisco TelePresence Commercial Express kombinerer, ved hjelp av VMware, tre komponenter på én og samme server: Cisco TelePresence Manager, Cisco TelePresence Multipoint Switch og Cisco TelePresence Recording Server. Cisco TelePresence Commercial Express er spesielt prisgunstig og egner seg for små og mellomstore bedrifter som ønsker en forenklet og forbedret distribusjon, lisensiering og produktivitet.
 • MSE 8000 Backplane-Enablement er en svært skalerbar og fleksibel plattform for video og lyd i høykvalitet. Ny programvare for MSE 8710 TelePresence Server og MSE 8510 Media2, begge designet for å støtte 8000-MSE, tredobler kapasiteten på enkelte multipunktkonferanser: Opp til 48 samtidige skjermer i en multiskjerm videokonferanse (MSE 8710) og opp til 60 samtidige skjermer i en enkeltskjerm multipunktsamtale (MSE 8510 Media2). Dette støtter større og mer skalerbare videokonferanser mellom alle standardbaserte produkter og systemer.
 • InTouch-grensesnittet er et intuitivt brukergrensesnitt som forenkler oppstart og håndtering av videosamtaler, deling av innhold og tilgang til avanserte funksjoner. InTouch integreres med Ciscos Tandberg C Series-profil og er også tilgjengelig i EX90, det personlige videokonferansesystemet.
 • ClearPath er en innovativ teknologi som bedrer videokvaliteten ved å minimere effekten av pakketap i nettverk som ikke opprinnelig er designet for video. ClearPath implementeres i hele Ciscos TelePresence-portefølje.

For mer informasjon om lanseringene, vennligst se:

Eller kontakt:
Tore Sagstuen, produktspesialist Cisco Collaboration
Mobil: 994 68 066 / E-post: tsagstue@cisco.com