Ciscos omsetning i tredje kvartal av regnskapsåret 2010 endte på 10,4 milliarder dollar, opp 27 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 2,5 milliarder dollar, opp 41,2 prosent fra tredje kvartal 2009.


Oslo 13. mai 2010: Cisco Norge økte også sin omsetning i tredje kvartal av regnskapsåret 2010. Det norske kontoret leverte en vekst som var sterkere enn Cisco totalt. Veksten var størst innen offentlig sektor, blant tjenesteleverandører (Service Provider) og for mellomstore bedrifter (over 100 ansatte). Selskapet opplevde noe nedgang i omsetning blant de største kundene.

– Vi opplever stor etterspørsel etter våre samhandlingsløsninger. Med store deler av det europeiske næringslivet askefast over lengre tid er det svært mange som har fått opp øynene for virtuelle møter. I Cisco har vi sett verdien av dette lenge, og har blant annet redusert antall flyreiser betraktelig. Cisco Norge har redusert reisekostnadene med totalt 55 prosent, tilsvarende 2,5 millioner kroner, ved å ta i bruk egen teknologi i løpet av det siste året, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Markedet for videokommunikasjon og virtuelle møter beregnes å vokse med 40 prosent i løpet av de neste tre årene. Flere og flere bedrifter ser verdien av å spare sine ansatte for reisetid og ikke minst spare reisekostnader og annen ressursbruk i forbindelse med reise. Ved å ta i bruk virtuelle møter som en del av hverdagen kan ansatte lettere sy sammen jobb og privatliv i en hektisk hverdag.

– Våre finansielle resultater er fremragende, med rekordhøy omsetning og fortjeneste per aksje. Vi har hatt en sterk og balansert vekst innen ulike geografiske områder, produkter og kundesegmenter som vi ikke har sett maken til siden før de globale økonomiske utfordringene startet. Vi kommer ut av denne nedgangsperioden med økte markedsandeler, en større andel av våre kunders budsjetter, sterkere kunderelasjoner og med neste generasjons produkter i nesten alle produktkategorier. Dette viser tydelig at vår plan for å håndtere den finansielle nedturen har slått til på alle områder, sier administrerende direktør og styreformann i Cisco, John Chambers.

– Gjennom innovasjon og sterke operative motorer har vi overgått forventningene. Dette påvirker produkter, organisasjonsstruktur, forretningsmodell og bevegelser i mer enn 30 nye markeder. Innen nesten alle måleparametre - omsetning, fortjeneste per aksje, nye produkter, suksessfulle oppkjøp og interne prosjekter – viser resultatene i Q3 at vår strategi virker og vi har trolig hatt vårt sterkeste kvartal historien, sier Chambers.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/fin_051210.html

Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617 / E-post: jmyrland@cisco.com