Jorgen Myrland

Ciscos omsetning i andre kvartal av regnskapsåret 2010 endte på 9,8 milliarder dollar, opp åtte prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 2,3 milliarder dollar, opp 25,3 prosent fra andre kvartal 2009.


Oslo 3. februar 2010: Cisco Norge hadde en nedgang i omsetning på 11 prosent i andre kvartal av regnskapsåret 2010, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette var noe svakere enn forventet. For regnskapsårets første halvår var tilvarende nedgang seks prosent.

  • Vi ser at omsetningsveksten innen offentlig sektor og mellomstore bedrifter fortsetter, men opplever samtidig noe nedgang blant de store bedriftskundene. Teknologiområdene videosystemer, datasentersvitsjing, trådløse nett og sikkerhet viser fremgang i andre kvartal. Vi ser også en stadig voksende interesse for vårt Unified Computing System, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Ciscos Unified Computing System (UCS) ble lansert i mars 2009 og har allerede fått solid fotfeste i det norske markedet. Plattformen gjør det enklere å levere nye og pålitelige tjenester gjennom ende-til-ende-utrulling av både virtualiserte og ikke-virtualiserte systemer. På denne måten kan IT-løsningene raskt tilpasses nye krav fra forretningssiden. UCS er et av forretningsområdene Cisco Norge har spesielt stor tro på i kommende kvartal.

  • Resultatene overgår forventningene og vi tror dette er en klar indikasjon på at vi nå går inn i fase to av en finansiell oppgang. I løpet av siste kvartal har vi sett bedringer innen nesten alle våre forretningsområder, sier administrerende direktør og styreformann i Cisco, John Chambers.
  • Vi er sikre på at vår aggressive investeringsstrategi gjennom hele finanskrisen, sammen med vårt fokus på innovasjon og produktivitet, er en drivende kraft og bidrar til vekst i markedet. Vi tror vi er ekstremt godt posisjonert, både geografisk, i alle våre kundesegmenter og i våre viktigste produktkategorier, nå som økonomien rundt om i verden forbedres og våre kunder øker teknologiinvesteringene sine, sier Chambers.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/fin_020310.html

Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: jmyrland@cisco.com