Cisco-partneren Datametrix har utviklet en serie kommunikasjonsmoduler til det norske Forsvaret. Sist i rekken er en multifunksjonell og bærbar kommunikasjonskoffert som gir tilgang på mer og bedre informasjon i felten.

Bakgrunn:

Det norske Forsvaret er satt til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, noe som innebærer både nasjonale og internasjonale oppgaver. Små og spesialiserte styrker sendes stadig oftere ut i internasjonale operasjoner. Dette skjerper kravene til organisasjonens kommunikasjonsutstyr.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvar for alt materiell i Forsvaret. FLO/IKT ivaretar dette ansvaret når det gjelder IKT-materiell og teknologisk rådgivning. På oppdrag fra FLO ble Cisco-partneren Datametrix (den gang Smartnet) satt til å utvikle en ny bærbar kommunikasjonsmodul.

Utfordringer og behov:

Tidligere var alt lett utstyr basert på radiokommunikasjon, noe som medførte begrensninger i rekkevidde og båndbredde. Et stadig økende behov for funksjonalitet og kapasitet gjorde at man ofte måtte velge en av Forsvarets større kommunikasjonsmoduler.

Forsvaret hadde derfor behov for en avansert modul som var liten og lett nok til at én person kunne frakte den med seg. Utstyret måtte være robust og tåle svært krevende arbeidsforhold. I tillegg ble informasjonssikkerhet og stabilitet satt i høysetet.

En overordnet strategi for Forsvaret har vært å redusere bruk av proprietære løsninger, samt å migrere mot et nettverksbasert forsvar. Rask teknologisk utvikling gjør at Forsvaret søker å benytte standard hyllevare til sine systemer og løsninger.

– Proprietære løsninger tar ofte svært lang tid å utvikle. Vi risikerer at produktet er teknologisk foreldet når det skal tas i bruk, samtidig som det er mer kostbart å utvikle. Ved å velge hyllevare har vi langt flere og billigere produkter å velge mellom. Vi er imidlertid avhengig en svært kompetent leverandør som kan skreddersy løsninger etter våre svært spesielle behov, sier Jens Ola Egge, fagansvarlig for mobile løsninger i FLO/IKT.

Løsningen:

Den bærbare kommunikasjonsmodulen baseres på IP-kommunikasjon, i likhet med større og avanserte kommunikasjonsmoduler i bruk i det norske Forsvaret. På denne måten sikres en enkel integrasjon mot Forsvarets eksisterende infrastruktur.

Løsningen, en kommunikasjonskoffert som inneholder alle nødvendige komponenter for sikker og stabil tale-, video- og dataoverføring, veier alt i alt 38 kilo. Alle komponenter er nøye utvalgt for bruk i krevende omgivelser. Selve kofferten er svært robust, den er blant annet støvtett, støtsikker og vanntett ned til ti meters dybde.

Kommunikasjonskofferten fungerer overalt i verden uavhengig av type strømkilde og tilgjengelig infrastruktur. Modulen velger til enhver tid beste kommunikasjonsform, etter kriterier som tilgjengelighet, hastighet og pris. Ved hjelp av en satellitterminal gis brukeren dekning over hele verden. Resultatet er en komplett IKT-løsning som gir tilgang til applikasjoner både for kommando og kontroll, samt kontorstøtte. I tillegg sørger løsningen for fleksibel tilgang på tilgjengelig kommunikasjon.

Nøkkelkomponenten i løsningen er Cisco-ruteren 3271 MARC-TP. Som eneste sertifiserte ATP-partner (Cisco Autorized Technology Provider) i Norden og som én av svært få i Europa har Datametrix tilgang til denne høyende-serien. Gullpartneren kan dermed tilby det norske Forsvaret det siste innen avansert teknologi, samtidig som alle sikkerhets- og stabilitetskrav ivaretas.

– 3200-serien fra Cisco er perfekt for bruk i våre bærbare kommunikasjonsløsninger, spesielt med tanke på størrelse, funksjonalitet og robusthet. Vi ser også på flere andre bruksområder for disse spesialruterne, forteller Jens Ola Egge i FLO/IKT.

Bruk av standard hyllevareprodukter gjør at kommunikasjonskofferten enkelt kan nedskaleres og tilpasses andre behov. I tillegg til militær bruk kan kommunikasjonsmodulen blant annet passe for humanitære organisasjoner, sivilforsvaret, bygg- og anleggsbransjen, oljeindustrien, politi og brannvesen. Løsningen er NATO-kodifisert, er tilgjengelig gjennom NATOs egen innkjøpsportal og er godkjent for bruk i NATO-operasjoner.

Resultat:

– Kommunikasjonskoffertene er svært brukervennlige og er enkle å håndtere for ikke-teknisk personell. Med disse modulene har vi fått en sikker, stabil og ikke minst mobil kommunikasjonsløsning for våre operative styrker, sier Egge.

Bruk av standardiserte løsninger gjør hverdagen langt enklere for IKT-administrasjonen i Forsvaret. Nye løsninger og moduler integreres raskt inn i eksisterende infrastruktur.

– Modulene består av kommersielt tilgjenglige produkter satt sammen på en ny måte. På denne måten sparer vi tid og ressurser i utviklingsprosessen og vi forenkler vårt drifts- og overvåkningsmiljø vesentlig. Tid brukt på feilsøking har gått ned, og vi har nå færre personer satt til vedlikehold. Summen av alt dette gjør at vi også sparer penger, forteller Egge.

Modulene er testet både under øvelse og i skarpe situasjoner. Blant annet er de bærbare enhetene tatt i bruk i operasjoner i Afghanistan, og tilbakemeldingene er positive.

– Brukerne er svært fornøyde med koffertene. Sammenlignet med radiobasert utstyr får feltpersonell nå tilgang til mer og bedre informasjon, samtidig som de gjøres tilgjenglig for andre. Ved å ta i bruk IP-teknologi får vi tilgang til det store bildet og vi kan kommunisere helt hjem, sier Egge.

Komponenter

Komponenter:

  • Operatørterminal (bærbar PC)
  • Hodesett for telefoni
  • Cisco SoftPhone
  • Kommunikasjonsmodul - rød enhet (Forsvarets egen krypteringsenhet)
  • Kommunikasjonsmodul - svart enhet (oppretter forbindelse til valgt nett)
  • Forsvarets egne applikasjoner
  • Mulighet tilkobling av eksterne enheter, blant annet flere PCer, printer/fax, trådløs nettverkstilgang og videokonferansetjenester.
3200-serien fra Cisco

3200-serien fra Cisco:

3200-serien består av en serie robuste, trådløse rutere. Porteføljen er utradisjonell da ruterne leveres uten strømforsyning og kasse og er ment for å bygges inn i andre løsninger, eksempelvis i kjøretøy og annen utendørs infrastruktur. Ruterne tilgjengliggjør dermed kritiske applikasjoner for mobilt personell, og muliggjør sikker tale-, video- og datakommunikasjon via et sentralt kommandosenter. 3200-serien er tilpasset bruk i svært røffe omgivelser.