Kjøper IP-telefoniløsning fra Cisco Systems:
FAST øker effektiviteten med IP-telefoni

FAST vil kutte telekostnader og gjøre sine ansatte mer effektive, og kjøper 1.000 Cisco IP-telefoner til sine kontorer over hele verden.

Som et av Norges mest spennende programvareselskaper, er søke- og filtreringsteknologiselskapet FAST opptatt av å følge med og trekke fordeler av den tekniske utviklingen. Dette gjelder ikke bare i egne produkter, men også egen virksomhet.

For å kutte telekostnader og gjøre det enklere for de ansatte å jobbe effektivt, har FAST derfor investert i en IP-telefoniløsning fra Cisco Systems. Kontrakten er et globalt prosjekt som til sammen omfatter rundt 1.000 Cisco IP-telefoner i mer enn 20 land hvor FAST har kontorer. FAST-ansatte skal kunne ringe sine kolleger i andre land med firesifrede internnumre, som om de satt i kontoret ved siden av. De har også anledning til å ta med seg kontortelefonnummeret sitt når de er ute på reise.

- Som en ung, multikulturell og internasjonal organisasjon har vi et stort behov for å tilby våre ansatte fleksible måter å jobbe på. Da behøver vi teknologi som gjør det lettere for dem å arbeide effektivt enten de er på kontoret, hjemme, eller på reise rundt om kring i verden. Ciscos løsninger rundt IP-telefoni gir oss mange interessante muligheter i så måte, sier Jakob Eide Seim, IT Operations Manager i FAST.

Med en kombinasjon av trådbaserte og trådløse IP-telefoner, koblet til mailsystem og etter hvert også CRM-løsning, får FAST et system som i stor grad bidrar til selskapets mål om effektive arbeidsmetoder for sine ansatte. IP-Telefonene er dessuten integrert med FASTs egen søketeknologi, som blant annet tilbyr personsøk og annen funksjonalitet.

- Cisco har en sterk stilling på dette området, og har over flere år allerede vist at de klarer å bygge fornuftig og arbeidsbesparende funksjonalitet inn i sine IP-telefoniløsninger. Deres posisjon i markedet var et viktig kriterium for at vi valgte som vi gjorde, sier Seim.

- På verdensbasis har Cisco snart solgt ti millioner IP-telefoner, og det er gøy at et så internasjonalt kjent miljø som Fast ser verdien i våre løsninger, og bringer oss nærmere den milepælen, sier Nils Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling, Cisco Systems Norge.

Kontakt:

Jakob Eide Seim, IT Operations Manager, FAST
Tlf.: 2301 1200, jakob.eide.seim@fast.no
Nils Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling, Cisco Systems Norge
Mob: 98 29 36 95 / E-post: ngamlem@cisco.com

Komponenter i løsningen FAST kjøper av Cisco:

  • Trådbaserte og trådløse IP-telefoner (av modellene 7920, 7936, 7940, 7941, 7970 og IP Communicator)
  • Cisco Unified CallManager
  • Cisco Unified Contact Center