Cisco Moderniserer Informasjonsutbyttet på Sykehus
Publisert 11.11.2005

Cisco lanserer en ny IT-løsning; Clinical Connectivity Solution. Denne gir sykehus mulighet til forbedret pasientovervåking, økt informasjonsutbytte mellom sykehuspersonell og identifisering av ressurser og utstyr.

Med Cisco Clinical Connection Solution muliggjøres mer effektiv håndtering av sykehusenes nøkkelprosesser, som pasientalarmer og kommunikasjon mellom pasienter og sykehuspersonell. Med Cisco Clinical Connection Solution får man også mer effektiv håndtering av sykehusmateriell ved hjelp av RFID.

Cisco Clinical Connection Solution gjør det mulig for sykehuspersonell på en enkel måte å kunne kommunisere med pasienter og kolleger, uansett hvor på sykehuset de befinner seg. Dette kan gjøres både gjennom stasjonære og trådløse enheter. Løsningen gjør det også enkelt å sette opp videokonferanser mellom ulike avdelinger for å utveksle erfaringer og å dele kompetanse.

IT-løsningen gjør det også mulig for sykehus å holde oversikt over viktig utstyr. Med en enkel RFID merking går det raskt å finne utstyr som ikke er på sin rette plass.

-Feilplasserte rullestoler er et vanlig problem i sykehusmiljø. Det er et problem som koster mye penger siden ansatte bruker mye tid på å lete etter bortkommet utstyr istedet for å ta seg av pasienter, sier Nancy Radcliff ved Bronson Methodist Hospital

Cisco Clinical Connetivity Solution består av fire deler: Nurse Call, Patient Monitoring, Location-Based Services och Collaborative Care.

Mer informasjon:
Cisco Medical-Grade Network Provides New Clinical Connectivity Solutions Medical-Grade Networks Enable Smart Medicine
Fotografier
Video från presskonferensen med Boston Medical Center