Økt utnyttelse av RFID med ny Cisco-løsning
Publisert 29.09.2005

Cisco lanserer nå en nettverksløsning som skal bidra til bedre utnyttelse av bedrifters RFID-systemer. Ved å integrere Ciscos teknologi for applikasjons orienterte nettverk(AON) med nye RFID-tjenester, er det mulig å optimalisere bruken av applikasjoner i nettverket betraktelig. Markedet for RFID vil ifølge analysebyrået AMR utgjøre NOK 22 mrd i 2009.

Nyheten fra Cisco består av en applikasjonsorientert nettverksløsning for RFID, flere nye tjenester som trådløs sporing og identifisering, samt støtte til bedrifter som anvender løsninger radiofrekvens merking av produkter. Lanseringen fra Cisco skal alene bidra til å redusere totalkostnadene i en forsyningskjede med 3-5 %. I 2006 vil 100 millioner enheter være merket med en RFID-kode. Det samme tallet for i 2008 vil være 20 milliarder, ifølge konsulentselskapet Incucomm.

– RFID blir det store skillet mellom "the have's" og " the have not's". Det er selve nettverket som blir kilden til nye konkurransefordeler, sier Bob Dunst, CIO i Albertson's, USAs nest største varehandelkjede.

I tillegg til nettverksløsning, vil Cisco mer aktivt bistå med hjelp til design og planlegging av RFID-nettverk, i tillegg til å redusere kostnader for virksomheter som håndterer store datamengder, som følge av RFID-bruk i produksjon og vareflyt.

– Med denne løsningen gjør Cisco det mulig for selskaper å nyttegjøre seg av RFID på et tidlig tidspunkt. Det skjer uten at den økte RFID-trafikken mellom forretningsapplikasjoner og andre deler av det eksisterende nettverket, blir en administrasjons- eller kapasitetsutfordring for bedriftene, sier Nils Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling, Cisco Systems Norge.

Hovedelementene i løsningen omfatter:

  • Cisco Application Oriented Network (AON) for RFID
  • Cisco Services for RFID
  • Cisco Wireless Location Service
  • Supporting RFID-related products from partners ConnecTerra, Intermec Technologies Corp., PanGo Networks and ThingMagic

Mer nytt om lanseringen, vennligst besøk: http://www.cisco.com
For mer informasjon om RFID-teknologi, vennligst besøk: http://www.cisco.com/go/rfid

Kontaktperson:
Nils Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling, Cisco Systems Norge
Mob: 98 29 36 95
E-post: ngamlem@cisco.com