Omsetningsvekst i fjerdekvartal for Cisco Systems
Publisert 29.09.2005

Cisco Systems, Inc. kunne vise til en omsetning på 6, 6 mrd USD i fjerde kvartal 2005. Det ga en vekst på 6,4 % sammenliknet med tilsvarende periode i 2004. Resultat etter skatt i fjerde kvartal 2005 var 1,5 mrd USD, en økning på 7,1 % fra fjerde kvartal i 2004.

Samlet omsetning i regnskapsåret 2005 var USD 24,8 mrd, sammenliknet med USD 22 mrd i 2004. Samlet vekst i resultat etter skatt i 2005 var 29,5 %, sammenliknet med regnskapsåret 2004. Cisco Norge hadde en total omsetningsvekst i regnskapsåret 2005 på 27,7%, der fjerde kvartal ga en vekst på 15,4%. Salg av IP-telefoni økte med 80% i forhold til regnskapsåret 2004.

– Resultatene viser at Cisco Norge gjør det bra sammenliknet med andre europeiske land og selskapet som helhet. Spesielt fordi våre Q4-tall nå sammenliknes med en svært sterkt kvartal i fjor. I Norge så vi spesielt at mellomstore- og offentlige virksomheters behov for produktivitetsøkende IT-løsninger økte. Cisco lykkes med å levere grunnlaget for intelligente informasjonsnettverk, som gjør det mulig å hente ut betydelig produktivitetsgevinst, sier Jørgen Myrland, adm dir. i Cisco Systems Norway AS.

For Cisco Norge var teknologiområdet Advanced Tech, der tradisjonell ruter- og svitsjprodukter holdes utenfor, et viktig bidrag til veksten. Her utgjorde IP-telefoni og WLAN til bedriftsmarkedet en betydelig del med en omsetningsvekst på henholdsvis 80% og 51%, sammenliknet med regnskapsåret 2004. Også bredbåndsmarkedet bidro markant. Advanced Tech-området utgjorde 19,2% av totalomsetningen for Cisco Norge i regnskapsåret 2005. Cisco vokste med over 130% i privatmarkedet med Linksys-produktene.

– Med Ciscos annonseringen av Application Oriented Networking(AON) før sommeren, har vi gjennomført det siste viktige skrittet for å fullføre vår 3-5 års strategi om å levere intelligente informasjonsnettverk til norske virksomheter. Dette vil på sikt danne ryggraden i nettverkene, og gjøre det langt enklere for ulike forretningskritiske verktøy å kommunisere med hverandre på tvers av ulike nettverk, avslutter Myrland.

For ytterligere informasjon, vennligst se den engelske pressemeldingen: http://www.cisco.com

For ytterligere informasjon rundt utviklingstrekk knyttet til Cisco Systems Norway AS og det norske markedet, vennligst se vedlagt kontaktdata:

Kontaktperson:
Jørgen Myrland, Adm dir, Cisco Systems Norway AS
Tlf: 93 02 16 17 / 23 27 36 36
E-post: jmyrland@cisco.com