Digitale Gardermoen
Publisert 10.05.2005

Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som står for felles drift og leveranse av IKT-tjenester til de seks Øvre Romerike-kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Basis er en bredbåndsutbygging som binder kommunene sammen i et digitalt nettverk.
Selskapet er nå i full gang og har inngått avtaler for å etablere både sentralt datarom og Wide Area Nettverk (WAN) for de 6 kommunene de i første rekke skal betjene. Digitale Gardermoen har valgt en plattform for distribusjon av applikasjoner og tjenester basert på Cisco’s løsninger. Denne plattformen gir fleksbilitet med hensyn til hvilke tjenester man kan tilby hvor - såvel på kort som på lang sikt. Løsningen gir også muligheter for å realisere sanntidsapplikasjoner, hvilket det er grunn til å tro blir meget viktig og sterkt økende i tiden fremover.

Etter at den teknologiske plattformen kom på plass, er neste skritt utbyggingen av bredbåndsnettet; den digitale motorveien som skal binde kommunene sammen.
I det regionale samarbeidet er man med andre ord nå i full gang med å realisere visjonen om en offensiv, integrert og samhandlende region ved strategisk anvendelse av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.De konkrete målene er:

 • 100 % dekning av bredbånd for innbyggere, næringsliv, skole og forvaltning
 • Seks kommuner med felles arealforvaltning og planbehandling
 • Seks kommuner med felles IKT-infrastruktur, drift og informasjonssystemer
 • 50 skoler - 12.000 elever i et felles digitalt lærenettverk

Overordnede og felles mål for felles anvendelse av IKT i kommunene på Øvre Romerike er:

 1. Effektivitet
  IKT skal bidra i arbeidet med forbedring av kommunenes produktivitet og kostnadseffektivitet
 2. Borgerservice
  IKT skal bidra i utvikling av en åpen og serviceorientert forvaltning hvor tjenester er tilgjengelig 24t på nettet med høyt innslag av selvbetjening
 3. Lokaldemokrati
  IKT skal bidra til et styrket og aktivt lokal- og brukerdemokrati
 4. Dynamisk region
  IKT skal bidra til å videreutvikle Gardermoregionen som en dynamisk region i vekst med et kompetanseintensivt og internasjonalt orientert næringsliv.
  Det forventes at Digitale Gardermoen IKS - som får anledning til å anskaffe betydelig ny og topp moderne infrastruktur - sammen med bredbåndsutbygging i hele området, kan tilby en svært driftssikker infrastruktur som de ulike systemløsningene kan bygges på.