Cisco kjøper Topspin Communications for 1,6 mrd kroner
Publisert 18.04.2005

Cisco har nå inngått en avtale om kjøp av det amerikanske IT-selskapet Topspin Communications. Dermed styrker Cisco sitt tilbud innen Data Senter med svitsj-teknologi og programvareløsnigner for server virtualisering.

Topspin er i dag en ledende tilbyder av Server Fabric Switches, som sikrer programmerbar infrastruktur med høy ytelse for grid computing, klyngebaserte applikasjoner og server virtualisering. Svitsj-teknologien fra Topspin er designet for å knytte servere sammen i rutenett, slik at servernettverket får tilgang til det øvrige nettverket samt lagringsressurser.

Avtalen innebærer at Cisco betaler USD 250 millioner i kontakter og opsjoner for Topspin. Oppkjøpet forutsetter endelig godkjenning av styrende organer og forventes å være sluttført i løpet av fjerde kvartal i fiskalåret 2005, som avsluttes 30. juli 2005.

For ytterligere informasjon, vennligst se: http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/corp_041405.html