Kutter kostnader med IP-telefoni
Publisert 14.04.2005

Tromsø kommune har redusert telefoniutgiftene ved å gå over til IP-telefoni. I tillegg kommer en rekke andre besparelser, slik at den reelle gevinsten blir langt høyere.

Høsten 2004 flyttet Tromsø kommune inn i nytt rådhus. Samtidig gikk de over til IP-telefoni fra Cisco Systems.
- I forbindelse med byggingen av det nye rådhuset bestemte vi oss for å ta steget over til IP-telefoni. Det gir oss store besparelser årlig bare i rene telefoniutgifter. I motsetning til tidligere slipper vi blant annet å betale for interne telefonsamtaler, sier Tom Mathisen, prosjektleder for innføring av IP-telefoni i Tromsø kommune.

RASK INNTJENING: - Investeringene i nytt utstyr tjenes raskt inn, sier Tom Mathisen (t.h), prosjektleder for innføring av IP-telefoni i Tromsø kommune - her sammen med Morten K. Eriksen, som er Cisco-spesialist i kommunen.

Oversiktlig system
Han forteller at Tromsø kommune tidligere hadde mange telefonsentraler fra ulike leverandører. Noen av sentralene var leid, andre var leaset, samtidig som kommunen også eide en del sentraler selv. Det store antallet sentraler gjorde telefonsystemet uoversiktlig, men det ble løst da at kommunen gikk over til IP-telefoni. Nå er det installert en redundant hovedsentral på rådhuset, i tillegg til at det er lagt opp flere forskjellige koplinger ut mot offentlige sentraler.
Tromsø kommune er med i den såkalte «fiberringen», der de største offentlige virksomhetene i Tromsø har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et høykapasitets fibernett. Ettersom kommunen nå har gravd ned sin egen fiber, slipper de å leie linjer fra Telenor. Ifølge Mathisen er disse investeringene i fiber innspart i løpet av få år; målet er at enheter som får fiber skal over på IP-telefoni.

Enkel drift
Men kommunen har også besparelser utover de besparelser som årlig kuttes i rene telefoniutgifter. Driften av telefonisystemet utføres nå av kommunens eget personell, dermed slipper de å forholde seg til en rekke andre leverandører. Tidligere hadde kommunen utgifter på ca. 500.000 kroner bare i rene serviceavtaler. I tillegg påløp kostnadene hver gang noe skulle gjøres. I dag har Tromsø kommune avsatt et årsverk til å drifte systemet.
IP-telefoni gir også gode muligheter for videokonferanser. Tromsø kommune har investert i videokonferanseutstyr, samtidig som de har kjøpt inn små kameraer som koples til Cisco-telefonene. Med de små kameraene tester man nå for å ha «en til en»-konferanser.
- Enten vi kjører større videokonferanser eller «en til en»-konferanser, er det et potensial for å spare reisekostnader, sier Mathisen, som understreker at de reelle besparelsene ved IP-telefoni er langt høyere enn besparelser som gjøres på trafikk og abonnement.

Valgte Cisco Systems
Med sine vel 60.000 innbyggere er Tromsø en forholdsvis stor kommune, og besparelsene må selvsagt ses i sammenheng med at kommunen har mange millioner kroner i årlig kostnader på telefon. Det er også interessant å se besparelsene i sammenheng med investeringene som kommunen måtte gjøre for å gå over til IP-telefoni.
- Vi investerte ca. 2,5 millioner kroner i utstyr, og om mine beregninger stemmer er dette altså innspart i løpet av det første året, fastslår Mathisen.
Tromsø kommune har vært kunde hos Cisco Systems i en årrekke gjennom underleverandører, og vinner av anbudsrunden ble her Bravida IKT som nå er solgt til UMOE IKT.
- Jeg har bare positivt å si om både Cisco og Bravida, sier Mathisen.

Fremtidens telefoni
I dag bruker hver tredje norske kommune IP-basert telefoni. Utbredelsen av IP-telefoni er langt mer utbredt i private bedrifter, og det kan skyldes av kommunene ikke er klar over hvor mye det faktisk er å spare gjennom en slik løsning.
Også i Tromsø kommune var det en del skepsis da forslaget om IP-telefoni kom opp, men beslutningstakerne innså raskt at dette var fremtidens telefoni. Det er heller ikke noe å si på kvaliteten.
- Så lenge det gjøres et godt forarbeid i forhold til infrastrukturen, er ikke kvaliteten noe problem. Vi har ikke merket noen endringer på kvaliteten etter at vi gikk over til IP-telefoni – lyden er like god som før, sier Mathisen.
Han forteller at representanter for kommunen var på befaring i andre kommuner i IP-telefoniens spede begynnelse, og da syntes de ikke at kvaliteten var all verden. Men dette har altså endret seg drastisk de siste årene.

For mere informasjon om våre telefoni løsninger i offentlig sektor - klikk her