IDC-rapport: RFID-suksess forutsetter intelligente datanettverk
Publisert 14.03.2005

Det viktigste kriteriet for vellykket bruk av RFID-teknologi, er evnen til å håndtere informasjon sikkert og hensiktsmessig ut til alle deler av virksomheten. Skal datanettverkene takle denne oppgaven må de være intelligente, og arbeidet må starte nå. Dette kom frem i en IDC-rapport på oppdrag fra Cisco Systems som ble fremlagt på CeBIT-messen i dag.

- IDC-rapporten levner liten tvil om at utbredelsen av RFID-teknologi vil få store konsekvenser for virksomheters datanettverk fremover. Kravet til intelligente nettverksløsninger blir derfor høyere enn noen gang tidligere. De som nå knytter RFID-teknologi sammen med informasjonshåndteringen i sin øvrige nettverksinfrastruktur, vil raskt oppnå konkurransefordeler, sier Nils-Ove Gamlem, ansvarlig for marked og forretningsutvikling i Cisco Systems Norge AS.

IDC-rapporten, som er basert på en rekke intervjuer med ledende RFID-brukere innen logistikk og varehandel, konkluderer med at antall RFID-brikker ikke er den eneste årsaken til de høye kravene datanettverkene stilles overfor. Mengden informasjon fra hver brikke og antall ganger hver brikke skannes, er også svært utslagsgivende.

- Ciscos robust ende-til-ende nettverk støtter fullt ut RFID-informasjon som sendes og benyttes på tvers av virksomheter. Det er slik vi bidrar til å styrke verdikjeder innen varehandel og industri. Med Ciscos nettverksløsninger kan eksempelvis aktører i varehandelen respondere langt raskere, følge vareflyten mer nøyaktig og oppnå høyere effektivitet gjennom verdikjeder basert på RFID-teknologi, sier Kaan Terzioglu, Managing Director, Technology Marketing Organisation, Cisco Systems EMEA.

Cisco er en av støttespillerne til det europeiske RFID-senter, der selskapet viser hvordan man kan nyttegjøre seg av IP-baserte RFID-enheter. Flere teleoperatører samarbeider i dag med Cisco rundt fremtidig bruk av RFID-teknologi.