WLAN-investeringer drives av ønsket om fleksibilitet
Publisert 24.01.2005

Hver tredje større norske private virksomhet har nå anskaffet trådløst datanettverk. Ønsker om økt fleksibilitet og høyere produktivitet driver veksten, men har ikke resultert i mange nettbrukere på kafeer og flyplasser. Kun 1 av 3 ansatte har brukt offentlig tilgjengelige WLAN-soner. Dette kommer frem i en undersøkelse blant 400 norske private og offentlige virksomheter utført på oppdrag av Cisco Systems Norge.

Ønske om fleksibel arbeidsplass
82% av virksomhetene som har investert i WLAN-teknologi hevdet økt fleksibilitet på arbeidsplassen var det viktigste enkeltargumentet for anskaffelse. 14% av respondentene som har slikt utstyr på plass, svarte at økt produktivitet var viktigste årsak til anskaffelse. Her er det imidlertid store forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Kun 3% blant offentlige ansatte trakk frem ønsket om økt produktivitet som årsak, mens hele 15-18% prosent i privat sektor hevdet produktivitet var viktigste årsak. Kun 6% hevder kostnadsbesparelser knyttet til utrulling av datanettverk var årsaken til anskaffelse.

– Økt fleksibilitet på arbeidsplassen er vel og bra, men norske virksomheter bør være langt mer opptatt av økt produktivitetsgevinsten som følger bruk av trådløse datanettverk. Ansatte som arbeider trådløst meldte om en produktivitetsøkning på 27% og 3 timer økt nett-tilgang per dag, ifølge en undersøkelse utført av analyseselskapet NOP Technologies, avslutter Nils Ove Gamlem.

Lite Kafé-surfing
Undersøkelsen avdekker ansattes forhold til offentlig tilgjengelige trådløse soner. Kun 29% av de spurte har brukt soner for trådløs Internettoppkobling fra kafeer, hoteller og flyplasser via bærbar PC og nettverkskort. 58% har imidlertid lyst til å bruke slike soner. Blant dem som har benyttet sonene, svarer hele 63% at bruken var enkel eller meget enkel.

– Både teknologien, sikkerheten og tilgengeligheten knyttet til bruk av offentlige trådløse soner er på plass. Når 2 av 3 blant de spurte likevel ikke har benyttet sonene på tross av et uttrykt ønske, må bransjen gjøre det enda enklere for folk. Felles teknologiske standarder hjelper lite hvis det eksempelvis oppleves som tungvint å betale for bruk av de trådløse soner, sier ansvarlig for marked og forretningsutvikling, Cisco Systems Norge AS

WLAN og sikkerhet
På spørsmål om hva som var årsaken til at selskaper ikke gikk til anskaffelse av WLAN, svarte kun 9% totalt at manglende sikkerhet var hovedårsaken. Skillet mellom små og store bedrifter vitner imidlertid om forskjeller, ettersom kun 4% av de mindre bedriftene oppga denne årsaken mot 19% av bedriftene med mer enn 50 ansatte.


Fremtidig vekst

20% av de spurte respondentene fra offentlige og private virksomheter sier de allerede har anskaffet trådløst nettverksutstyr, såkalt WLAN. Størst er andelen blant private aktører, der 29% av de sprute har installert WLAN. 12% av de spurte vil gjøre WLAN-investeringer i løpet av de neste 24 månedene. 63% av de spurte har ingen planer om å anskaffe WLAN.