Cisco Systems inn i europeisk RFID-samarbeid
Publisert 19.01.2005

Cisco har nå inngått en avtale med det europeiske RFID-senter i England. Formålet er å vise europeisk næringsliv hvordan man kan nyttegjøre seg av IP-baserte RFID-enheter ved å legge egne strategier for identifisering via radiofrekvenser. Det er nå klart at Cisco offisielt blir en av de tyngste samarbeidspartnerne til European RFID Centre, som vil åpne 25. januar 2005 utenfor London. I tillegg til å presentere et verdifullt innblikk gjennom reelle demonstrasjoner av IP-baserte RFID-enheter, samt utdannings- og seminarvirksomhet, vil Cisco også bistå med råd til europeiske bedrifter i planleggingen av deres fremtidige RFID-strategier.

- 2004 var året RFID skulle skyte fart, men mye av utviklingen har skjedd gjennom relativt små prosjekter. Samarbeid mellom mange sentrale aktører har også manglet. Flere løsninger har også fokusert utelukkende på "in-store" applikasjoner. For å øke forståelsen og skape langsiktige strategier, mener Cisco at det er essensielt å benytte IP-nettverk som er skalerbare i forhold til kompleksitet og evne til å takle store trafikkmengder, sier Kaan Terzioglu, Managing Director, Technology Marketing Organisation, Cisco Systems EMEA.

Flere andre store teknologiaktører er delaktige i arbeidet rundt RFID-senteret, deriblant Microsoft, Intel og Cable & Wireless. Senteret arbeider også med det engelske Næringsdepartementet.

- RFID er en optimal nettverksapplikasjon. Suksess og utbredelse vil være avhengig av skalerbar intelligent nettverksarkitektur, avslutter Terzioglu.

Les mer om saken ved å besøke vedlagt link:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_011705c.html