Hvordan vil skolen se ut i 2040?

Publisert 5. januar 2005

Cisco bok gir indikasjoner på hvordan teknologi vil påvirke fremtidens klasserom. Boken som er en del av IBSG's Connected serie, som også inkluderer "Connected Homes", "Connected Health" og "Connected Cities", utkommer på et tidspunkt hvor interessen for bruk av nettverksteknologier for å endre utdanning er økende.

Les mere på: http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/ts_010305.html?CMP=ILC-001
og på: http://www.cisco.com/en/US/about/ac79/wp/ctd/index.html for hele serien