Sterkt resultat fra Cisco

Ciscos omsetning i fjerde kvartal av regnskapsåret 2008 endte på 10,4 milliarder dollar. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor ga dette en vekst på ti prosent. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 2,4 milliarder dollar, opp 5,6 prosent fra fjerde kvartal 2007.

Oslo 5. august 2008:. I likhet med morselskapet leverte også Cisco Norge solide resultater i fjerde kvartal av regnskapsåret 2008, med 25 prosent vekst sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

  • Vi opplever sterk vekst i alle kundesegmenter. Veksten er spesielt sterk i segmentet for store virksomheter, samtidig som vi vokser betydelig i SMB-markedet. Kundene etterspør sikre og integrerte samarbeidsløsninger for mobilitet, tale og video. Det investeres også mye i datasentrene, både innen svitsjing, ruting, sikkerhet, WAN-optimalisering og lagringsnett, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.
  • Cisco har gjennom en langsiktig satsing bygget en kompetent forhandlerkanal. I Norge har denne satsingen gitt oss et partnerapparat som ligger helt i front på kompetansebygging. Et sånt lederskap på kompetanse og teknologi betaler seg - både for kundene, for forhandlerne og for Cisco, sier Myrland.
  • Cisco leverer solide kvartals- og årlige tall samtidig som nettverksbransjen endres og kravet om produktivitet øker. Dagens sterke resultater demonstrerer selskapets evne til å levere. Markedet er klart i endring og vi vil utnytte denne muligheten til å øke vår kundemasse og til aggressivt å tre inn i tilstøtende markeder, sier John Chambers, styreformann og CEO i Cisco.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/index.html

Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617 / 23 27 36 36
E-post: jmyrland@cisco.com


Cisco Systems er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og det globale Internett. Selskapet hadde en samlet omsetning i regnskapsåret 2008 på 39,5 milliarder dollar og leverte et resultat på 9,6 milliarder dollar etter skatt. Selskapet har i underkant av 64.000 ansatte verden over. Cisco Norge ledes av administrerende direktør Jørgen Myrland, og de 70 ansatte fokuserer på salg og markedsføring av Ciscos produkter og løsninger i Norge. For mer informasjon: http://www.cisco.no/