Cisco Unified Communications for mer effektiv kommunikasjon

Målsetning med all kommunikasjon er å bryte ned barrierer. Telefoni bryter ned barrierer som avstand og tid, slik at mennesker kan kommunisere i sanntid, eller nært opptil sanntid når de ikke er fysisk i samme rom, eller sted. Nå er det mange andre barrierer man må bekjempe. Mennesker bruker nå mange forskjellige enheter for å kommunisere med hverandre (mobiler, PDAer, PCer, tynne klienter med mer) og det er også nå langt flere former for kommunikasjonsmetoder, som lynmeldinger, SMS, etc. Dette kaller vi for Unified Communications.

Oslo 14. mai 2008: I følge IEC (International Engineering Consortium, så er Unified Communications en industribetegnelse som brukes for å beskrive alle former for håndtering av samtaler og multimediabruk, samt kryssmedia-funksjoner som kontrolleres/administreres av en individ for både privat- og bedriftsbruk. Sagt på en enklere måte en felles løsning for å håndtere alle former for kommunikasjon; email, sms, mms, mobil, telefon, video, konferanse, skype, med mer.

I en undersøkelse nylig utført på vegne av Cisco av Sage Research fant man ut bla

  • Ansatte i dag har 6.4 enheter & applikasjoner de kan kommunisere med
  • 27% av alle ansatte reiser minst en gang hver mnd
  • 52% av alle ansatte måtte bruke mer enn ett forsøk/kommunikasjonsmetode for å nå sine medarbeidere, og i 36% av tilfellene fikk de ikke tak i sine kollegaer på første forsøk
  • I løpet av en måned resulterte det i at oppgaver og deadlines ikke ble møtt med 22%

Målsetning
Målsetningen med UC er å bryte ned alle disse barrierer slik at mennesker som bruker forskjellige kommunikasjonsmetoder fortsatt kan kommunisere med hverandre, når som helst, hvor som helst og med hvem som helst!

Presence er killer applikasjonen
Gartner bla uttaler at presence (tilstedeværelse) vil være en killer tjeneste for Unified Communication.

Enklere kommunikasjon og effektiv samhandlig får du enkelt og greit via Ciscos Unified CallConnector. Som en desktop applikasjon kan du kommunisere med alle, uansett kommunikasjonsmetode, når som helst og hvor som helst. Som en del av Ciscos Unified Communcations familie er Ciscos CallConnector integrert med Cisco Unified CallManager Express for å gi deg enkel kontroll og presence funksjoner som vil øke din egen produktivitet, men ikke minst glede dine forretningsforbindelser i form av raskere og forbedret kommunikasjon.

Cisco Unified CallConnecter kommer som en toolbar som inkluderes i applikasjoner som feks Microsoft Outlook og Internet Explorer og som gir deg sømløs desktop integrasjon og nye og enklere måter å jobbe smartere og mer effektivt på.

Cisco Unified CallConnector er intuitiv & fleksibel og gir deg muligheter som

  • enkel forbindelse med dine kollegaer på første forsøk ved at du i forkant vet om de er tilgjengelige eller ikke, og samtidig gir deg input på hvordan de evnt ønsker å bli kontaktet på (lynmelding, telefon, email, SMS, etc)
  • å strømlinjeforme kommunikasjon med enkle funksjoner for å finne kontakter, rask oppringning, rask tilgang til email eller lyn-meldinger
  • å kunne bruke PC-en til å starte, eller ta i mot en samtale på din Cisco IP-telefon
  • å integerere presence mot din CRM applikasjon, som feks Microsoft Dynamics, eller andre applikasjoner som Microsoft Outlook eller Internet Explorer

Les mer om Cisco Unified CallConnector her

Produktbeskrivelse Partnummer
Cisco Unified CallConnector for Microsoft Windows (1 stk pr kunde/ordre) SW-UCC-CME
Cisco Unified CallConnector Personal License (1 pr desktop bruker) SW-UCC-CLIENT-1
Cisco Unified CallConnector Server (1 for Server funksjoner) SW-UCC-SERVER
Cisco Unified CallConnector Mobility (1 for oppgradering pr UCC Server) SW-UCC-MOBILITY

 

Kontakt
Hans-Petter Hansen
Territory Market Manager, Cisco Norge
Telefon: +47 23 27 3676 / +47 911 95 704
E-post: hhansen@cisco.com

 


Cisco Systems er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og det globale Internett. Selskapet hadde en samlet omsetning i regnskapsåret 2007 på 34,9 milliarder dollar og leverte et resultat på 7,3 milliarder dollar etter skatt. Selskapet har i underkant av 52.000 ansatte verden over. Cisco Norge ledes av administrerende direktør Jørgen Myrland, og de 63 ansatte fokuserer på salg og markedsføring av Ciscos produkter og løsninger i Norge. For mer informasjon: http://www.cisco.no/