Sterkt andrekvartal fra Cisco

Ciscos omsetning i andre kvartal av regnskapsåret 2008 endte på 9,8 milliarder dollar. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor ga dette en vekst på 16,5 prosent. Resultat etter skatt ble 2,1 milliarder dollar, opp 7,2 prosent fra andre kvartal 2007.

Oslo 7. februar 2008: Cisco Norge leverte også solide resultater i andre kvartal av regnskapsåret 2008. Det norske Cisco-kontoret opplever spesielt stor etterspørsel etter løsninger for Unified Communications, basert på IP-telefoni, sikkerhet og kraftige rutere.

Økende bruk av video er en sterk driver for utviklingen av internett. Ulike samarbeidsløsninger, videokonferanser og IPTV skaper derfor sterk vekst i internettrafikken og øker etterspørselen etter overføringskapasitet og nye løsninger. Ikke minst øker IPTV behovet for overføringskapasitet. Fjorårets Cisco IP Traffic Study viser at internettrafikk generert av video-til-TV allerede i 2009 vil overgå mengden trafikk generert av video-til-PC.

– Cisco har lang erfaring med å levere sikre og robuste løsninger for bredbåndsleverandører og bedrifter. Nå vil vi sammen med våre datterselskaper Linksys og Scientific Atlanta, samt tjenestetilbydere og innholdsleverandører, også skape nye, visuelle opplevelser og smarte styringssystemer for de tusen hjem, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

– Evnen til å forutse og forstå endringer i markedet er fortsatt Ciscos nøkkel til suksess. Når vi nå entrer andre halvdel av vårt fiskalår er vi i fortreffelig form. Vi har en sunn balanse mellom kjerneteknologi og avansert teknologi, og troen på vår langsiktige strategi er urokkelig. Vår konstante søken mot nye markeder og nye produktområder, sammen med vår operasjonelle og finansielle tyngde, styrker vår evne til å reagere på markedsendringer, sier John Chambers, styreformann og CEO i Cisco.

For ytterligere informasjon, vennligst se engelskspråklig pressemelding.

Eller kontakt
Jørgen Myrland
administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 93 02 16 17 / 23 27 36 36
E-post: jmyrland@cisco.com

 


Cisco Systems er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og det globale Internett. Selskapet hadde en samlet omsetning i regnskapsåret 2007 på 34,9 milliarder dollar og leverte et resultat på 7,3 milliarder dollar etter skatt. Selskapet har i underkant av 52.000 ansatte verden over. Cisco Norge ledes av administrerende direktør Jørgen Myrland, og de 63 ansatte fokuserer på salg og markedsføring av Ciscos produkter og løsninger i Norge. For mer informasjon: http://www.cisco.no/