Oslo, 6. august 2009: Ciscos omsetning i fjerde kvartal av regnskapsåret 2009 endte på 8,5 milliarder dollar. Det er en nedgang på 17,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 1,8 milliarder dollar.

Cisco Systems har lagt frem sitt resultat for fjerde kvartal av regnskapsåret 2009. Omsetningen viser vekst på knapt fem prosent i forhold til tredje kvartal i år.

- Sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, opplevde Cisco Norge en mindre nedgang i omsetning enn morseIskapet. Cisco Norge opplevde samtidig en langt sterkere vekst fra tredje kvartal enn Cisco globalt, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør for Cisco Norge.

- Normalt er våre tredje- og fjerdekvartaler i Norge relativt like. Vi håper at det kraftige oppsvinget vi opplevde i fjerde kvartal i år er en bekreftelse på at vi har passert bunnen i Norge, sier Myrland.

Oppgangen fra foregående kvartal i Norge ble ledet an av segmentene for mellomstore bedrifter, bredbåndsaktører innen fiber og kabel, samt av offentlig sektor. Blant teknologiområdene hadde Cisco Norge fremgang innen områdene for videosystemer, Unified Communications, trådløse nett og sikkerhet. Et økende antall norske virksomheter velger nå å investerer i samhandlingsløsninger som effektiviserer og forenkler kommunikasjon. Kundene er spesielt opptatt av video og mobilitet.

- Cisco har levert solide kvartals- og årsresultater i en økonomisk utfordrende periode, og vi har videreført vårt fokus på disiplinert gjennomføring og suksess for våre kunder, sier John Chambers, styreformann og CEO i Cisco.

- Vi er trygge på vår strategiske posisjon i både eksisterende og i tretti nærliggende markeder. Vi har sett flere positive signaler både i økonomien og selskapet vårt dette kvartalet, spesielt ved sammenligning av våre sekvensielle kvartalsvise ordretrender. Dersom vi fortsetter å se disse positive ordretrendene i kvartalene som kommer, har vi tro på at det er en stor mulighet for at vi vil se tilbake og innse at selskapets vendepunkt inntraff i fjerde kvartal, sier Chambers.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/fin_080509.html

Eller kontakt:

Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: jmyrland@cisco.com

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 66 000 anställda och omsatte 39,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2008. För mer information besök: http://www.cisco.se