Ciscos omsetning i første kvartal av regnskapsåret 2010 endte på ni milliarder dollar, ned 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 2,1 milliarder dollar.

Oslo 4. november 2009: Cisco Norge leverte en vekst på fire prosent i første kvartal av regnskapsåret 2010, sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten var spesielt god innen forretningsområdene samarbeidsløsninger, sikkerhet og ruting, samt offentlig sektor.

Tele

Oppsvingen vi opplevde i fjerde kvartal fortsetter inn i det nye regnskapsåret. Vi håper derfor at vi nå har passert bunnen i Norge, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Flere og flere av Ciscos kunder er nå i ferd med å ta i bruk samarbeidsløsninger på områder hvor betydningen av nettverket blir stadig viktigere. Programvare og tjenester må leveres sømløst både fra kundens eget utstyr og infrastruktur og som tjenester via nettverket.

Våre kunder etterspør samarbeidsløsninger som omfatter mer enn bare e-post og programvarebasert telefoni. Dette kan være mobiltelefoner med ulike operativsystemer, videokommunikasjon og integrasjon mot bedriftens CRM- og ERP-systemer. Det grenseløse nettverket danner plattform for smart kommunikasjon og effektivt samarbeid, sier Myrland.

Cisco har nylig inngått partnerskap med EMC og VMware for å utvikle områdene virtualisering og cloud computing. Samarbeidet vil resultere i mer fleksibilitet i kundenes IT-infrastruktur, samt mulighet for å spare penger på IT-utstyr, strøm og andre kostnader knyttet til lokaler og eiendom.

Pendelen snudde i fjerde kvartal og resultatene for vårt første kvartal viser en sterk sektorvis vekst som både møter og overgår våre forventninger. Lovende økonomiske utsikter kombinert med gjennomføringsevne og vekststrategi gir oss en unik sjanse til å drive mer verdi inn i kjernen av nettverket. Vi mener at trender i markedet som samarbeid, virtualisering og integrasjon av video vil øke produktivitet og viktigheten av nettverket i svært stor grad i det neste tiåret, sier administrerende direktør og styreformann i Cisco, John Chambers.

Vi har budt på fire selskaper, inngått partnerskap med EMC og VMware og har lansert fire nye produkt- og industriløsninger i løpet av de siste månedene. Evne til å gjennomføre og levere resultater over tid viser viktigheten av en langsiktig visjon og strategi. Samtidig ser vi en ny samarbeidsmodell vokse frem, noe vi anser å være en av de største og viktigste mulighetene vi har hatt i løpet av våre 25 år som selskap, sier Chambers.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/fin_110409.html

Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: jmyrland@cisco.com

Om Cisco
Cisco Systems er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og internett. Selskapet hadde en samlet omsetning i regnskapsåret 2009 på 36,1 milliarder dollar og leverte et resultat på åtte milliarder dollar (non-GAAP) etter skatt. Selskapet har i underkant av 64.000 ansatte verden over. Cisco Norge ledes av administrerende direktør Jørgen Myrland og de 63 ansatte fokuserer på salg og markedsføring av Ciscos produkter og løsninger i Norge. For mer informasjon: http://www.cisco.no