Ciscos omsetning i andre kvartal av regnskapsåret 2009 endte på 9,1 milliarder dollar. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor ga dette en nedgang på 7,5 prosent. Resultat etter skatt (non-GAAP) ble 1,9 milliarder dollar, ned 21,5 prosent fra andre kvartal 2008.


Oslo, 4. februar 2009: Cisco Norge leverte solide tall for andre kvartal av regnskapsåret 2009. Den norske avdelingen hadde en vekst på åtte prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.


– Sett i lys av den økonomiske utviklingen er vi svært tilfredse med veksten i Norge. Vi opplever vekst i alle markeder, med unntak av store og eksportrettede virksomheter, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.


– Alle våre teknologiområder viser fin fremgang. Spesielt ser vi en sterk omsetningsøkning innen løsninger for virtualisering av datasentrene, og etterspørselen etter våre nye Nexus datasentersvitsjer og MDS lagringssvitsjer har nærmest eksplodert. Vi opplever at vårt tette samarbeid med selskaper som VMware hjelper kundene til å skape svært effektive driftsmiljøer i datarommene, sier Myrland.


Også området Unified Communications har solid vekst i andre kvartal av regnskapsåret 2009. Et økende antall norske virksomheter velger nå å investere i samhandlingsløsninger som effektiviserer og forenkler kommunikasjon.


– Cisco har vist finansiell styrke i en periode med store økonomiske utfordringer. Vi er fortsatt svært komfortable med vår langsiktige visjon og strategi, og vi akter å utnytte alle våre ressurser for å skape fremtidige vekstmuligheter. Samtidig skal vi gradvis redusere våre driftskostnader og vi skal bygge enda sterkere relasjoner til kundene våre for å sikre Ciscos posisjon som markedsleder, sier John Chambers, styreformann og CEO i Cisco.


For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/fin_020409.html


Eller kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617 / 23 27 36 36
E-post: jmyrland@cisco.com


Cisco Systems er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og det globale Internett. Selskapet hadde en samlet omsetning i regnskapsåret 2008 på 39,5 milliarder dollar og leverte et resultat på 9,6 milliarder dollar etter skatt. Selskapet har i underkant av 64.000 ansatte verden over. Cisco Norge ledes av administrerende direktør Jørgen Myrland, og de 70 ansatte fokuserer på salg og markedsføring av Ciscos produkter og løsninger i Norge. For mer informasjon: http://www.cisco.no/