EU-goedkeuring afhankelijk van benoeming toezichthouder voor uitvoering interoperabiliteit

Amsterdam, 30 maart 2010Cisco maakt bekend dat de Europese Commissie de voorgenomen overname van TANDBERG heeft goedgekeurd en dat de Antitrust Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat het de voorgenomen overname niet zal aanvechten. De transactie blijft onderworpen aan de lopende herziening van de regelgeving in Brazilië, maar de antitrust-goedkeuringen van de Europese Commissie en het ministerie van Justitie betekenen de definitieve, benodigde goedkeuring voor het sluiten van de transactie. Cisco en TANDBERG werken de komende weken samen aan het afronden van de overname.

Het besluit van de Europese Commissie houdt rekening met Cisco's toezeggingen de interoperabiliteit te verbeteren tussen eigen multi-screen videoconferencing-producten en concurrerende producten. Als voorwaarde voor de goedkeuring, moet Cisco een onafhankelijke toezichthouder aanwijzen, die tevens moet worden goedgekeurd door de Commissie, voor het toezien op de uitvoering van deze toezeggingen.

"We waarderen de grondige en efficiënte wijze waarop het ministerie van Justitie en de Europese Commissie deze transactie hebben beoordeeld. De nauwe samenwerking tussen de agentschappen in dit hele proces was bijzonder goed", zegt Marthin De Beer, Senior Vice President van Cisco's Emerging Technologies Business Group. "Cisco heeft altijd sterk geloofd in het bevorderen van industriële groei en uitbreiding van de markt door het gebruik van open standaarden en interoperabiliteit. Onze toezeggingen aan de Commissie formaliseren onze strategie op dit gebied en zullen multi-vendor interoperabiliteit en hiermee het gebruik van videocommunicatie verder aanmoedigen. Uiteindelijk zullen zowel klanten, concurrenten als de sector in het geheel hiervan profiteren."

Zodra de goedkeuring door de Europese Commissie van het onderzoek naar interoperabiliteit een feit is, zijn aan alle voorwaarden voor de overname voldaan. Dan zal de periode van 14 dagen voor het sluiten van de overname van TANDBERG beginnen, zoals in het aanbod van de onderneming staat omschreven.

Voor het volledige Engelstalige bericht zie http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/corp_032910.html