Nieuwe collaboration-technologie via video biedt patiënten zorg op afstand
Amsterdam, 1 maart 2010 – Tijdens de conferentie Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) 2010 in Atlanta, kondigt Cisco de beschikbaarheid van Cisco HealthPresence aan. Deze nieuwe, geavanceerde telemedicine-technologie is gebaseerd op Cisco's TelePresence-technologie en verbindt patiënten op afstand met artsen voor medische zorg. HealthPresence combineert HD-video, audio en medische gegevens op zo'n wijze dat de patiënt, ongeacht de locatie of afstand, het consult ervaart als een persoonlijk artsenbezoek.

Traditionele telemedicine-technologieën focussen zich met name op de beperkingen rondom de fysieke toegang tot medische zorg. Cisco HealthPresence gaat verder en biedt oplossing voor vier additionele uitdagingen in de zorg:

  • Capaciteit: schaarste en werkdruk onder medisch personeel
  • Samenwerking: een patiënt heeft vaak te maken met meerdere specialisten, meerdere zorgverleners.
  • Informatie-uitwisseling: alle betrokken partijen kunnen vitale medische gegevens delen en bekijken
  • Personalisatie: patiënten actiever betrekken bij medische consulten.

HealthPresence combineert twee technologieën: Cisco TelePresence en Cisco Unified Communications. Doordat Cisco HealthPresence gebruikmaakt van HD-camera's en elektronische medische hulpmiddelen, speelt afstand niet langer een rol. Door de combinatie van elektronische hulpmiddelen kunnen patiënten bovendien nog eenvoudiger een interactieve rol innemen. Zo is het mogelijk de eigen hartslag te horen en mee te kijken bij onderzoeken als KNO-controles. Daarnaast kunnen meerdere partijen deelnemen aan consulten, van huisartsen en specialisten tot familieleden en verzorgers, zodat de complete behandeling gestructureerd kan worden besproken en op elkaar wordt afgestemd.

Cisco HealthPresence-units zijn beschikbaar voor vaste locaties of als mobiele cabines voor op locatie bij patiënten met beperkte mobiliteit. Cisco HealthPresence is uitgerust met de volgende instrumenten voor het onderzoeken van patiënten op afstand:

  • Cisco Vitals Software: verzamelt fysiologische gegevens, video en foto's en stuurt deze veilig naar de dokter die zich op een andere locatie bevindt
  • Cisco TelePresence System 500-eenheden: op zowel arts- als patiëntlocatie
  • Geïntegreerde spraak-, video- en datamogelijkheden: de medische gegevens kunnen, vóór, tijdens en na ieder consult, op afstand worden gedeeld tussen meerdere zorgaanbieders of alleen tussen arts en patiënt. Cisco's software biedt veilige encryptie-technologie om de privacy en de veiligheid van de uitgewisselde patiëntgegevens tussen patiënt en medisch personeel te waarborgen.
  • Vier medische apparaten in de cabine van de patiënt: een algemene externe camera voor observatie, oor /neus /keel (KNO) camera, digitale stethoscoop en meetapparatuur voor de bloeddruk, temperatuur, hartslag en de hoeveelheid zuurstof in het bloed.

Sinds de eerste ervaringen met HealthPresence of ‘de teledokter’ in 2008, zijn patiënten positief over de indrukwekkende video-ervaring in combinatie met de real-time informatie-uitwisseling. Ook medisch specialisten hebben goede eerste ervaringen met HealthPresence. Ze geven aan hun patiënten effectiever te kunnen adviseren. Dit komt mede doordat belangrijke medische patiëntgegevens real-time beschikbaar zijn voor alle deelnemers, zodat op efficiënte wijze de zorg aan een patiënt kan worden verleend.

Pilots

Inmiddels is Cisco HealthPresence in verschillende pilots voor telegeneeskunde met succes toepast in zowel de Verenigde Staten als daarbuiten. In 2009 voerde Cisco een pilot van het HealthPresence-concept uit in Aberdeen, Schotland en op de eigen campus van Cisco met werknemers in San Jose, Californië. Meer dan 90 procent van de deelnemers zou de dienst aan anderen aanbevelen. Cisco HealthPresence heeft ook patiënten op locaties met beperkte medische hulpmiddelen in contact gebracht met internationale locaties als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Nigeria, Afghanistan en China.

Coks Stoffer, algemeen directeur Cisco Nederland: "De gezondheidszorg staat wereldwijd onder druk door de vergrijzende bevolking, toenemende zorgkosten en het tekort aan opgeleid personeel. Buiten de stedelijke omgeving hebben patiënten minder eenvoudig toegang tot gespecialiseerde diensten of specifieke zorg, bijvoorbeeld in verband met een chronische ziekte. Cisco HealthPresence verandert de manier waarop artsen geneeskunde bedrijven en hoe patiënten zorg ervaren. Patiënten kunnen makkelijk en veilig contact leggen met de meest geschikte arts of specialist voor hun specifieke behoeften en krijgen, ongeacht de locatie, de best mogelijke zorg."