Onderzoeksrapport McKinsey ziet grotere rol voor technologie bij prestatieverbetering Europese organisaties
Amsterdam, 12 november 2009 - Europese topmensen denken dat hun bedrijven gevoeliger zijn voor grote, IT-gedreven marktverschuivingen dan bedrijven elders in de wereld. Volgens het McKinsey rapport 'Time to raise the CIO's game: A call to action for European companies', is 74 procent van de Europese topmensen van mening dat hun bedrijf 'zeer' tot 'extreem' kwetsbaar is voor IT-gedreven marktveranderingen. Maar slechts 18 procent van de Europese IT-managers gelooft dat het eigen bedrijf juist zeer effectief is het sneller en beter dan de concurrent introduceren van technologieën.

Volgens McKinsey moeten Europese bedrijven de kans grijpen gewaagde transformaties te ondergaan om er zeker van te zijn dat hun bedrijven succesvol blijven in het nieuwe economisch klimaat, dat McKinsey aanduidt als de 'new normal'. Een groot aantal bedrijven erkent de noodzaak zich aan te passen, waarbij een op de drie Europese managers stelt dat de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten een prioriteit is als antwoord op veranderende consumptiepatronen.

Echter, volgens het McKinsey-rapport dient de houding van Europese topmensen ten aanzien van IT dan wel te veranderen. McKinsey stelt dat tot op heden IT een 'bevredigend' resultaat heeft bereikt doordat het wel enig succes heeft geboekt in verbetering van de productiviteit en het realiseren van innovatie. Desondanks ligt de lat in de 'new normal' veel hoger en 'IT moet op allerlei vlakken uitblinken om een succesvol bedrijf te ondersteunen'.

Cisco's ervaringen weerspiegelen de resultaten van McKinsey. Cisco gelooft dat het voor bedrijven die succesvol willen zijn in het 'nieuwe normale' economische klimaat belangrijk is dat klantervaringen opnieuw worden uitgevonden door middel van nieuwe bedrijfsmodellen, waardeproposities en dienstenlevering.

Om succesvol te zijn in de 'new normal' raadt McKinsey bedrijven aan om:

 • IT en bedrijfsactiviteiten meer op elkaar af te stemmen:
  • Verbeter bestuursmodellen voor gezamenlijke besluitvorming en strategische planning tussen IT en de business.
  • Verbeter de zakelijke vaardigheden van IT-managers.
 • Breng de prestaties weer op peil:
  • Herstructureer de IT voor een aanzienlijke verbetering van de productiviteit.
  • Transformeer het bedrijfsmodel en de kostenstructuur door middel van geautomatiseerde bedrijfsprocessen.
 • Maak transformaties mogelijk:
  • Identificeer kansen voor IT-gedreven innovaties en wees voorbereid op onverwachte stappen van concurrenten.
  • Bevorder een mentaliteit die het experimenteren met nieuwe ideeën stimuleert en beloont.

Belangrijkste conclusies

 • Volgens McKinsey beginnen bedrijven te erkennen dat de huidige recessie 'niet slechts een ommekeer van de conjunctuurcyclus is, maar een herschikking van de economische orde'. Bedrijven moeten verder kijken dan alleen het op korte termijn verlichten van de kostendruk, zodat ze goed kunnen inspelen op lange termijn-veranderingen. Het huidige economische klimaat moet worden gezien als 'nieuwe normale' omstandigheden.
 • Volgens het rapport verwachten Europese topmensen dat het economische klimaat uitdagend blijft, ondanks dat recente gegevens uitwijzen dat de recessie zijn dieptepunt heeft gehad.
 • Ondanks het pessimisme van Europese bedrijven over de economie, geeft 31 procent van de Europese managers prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in reactie op veranderende consumptiepatronen.
 • CIO's in Europa rapporteren minder frequent aan de CEO dan elders in de wereld: slechts 31 procent van de Europese CIO's rapporteert aan de CEO, vergeleken met 56 procent in Noord-Amerika. Verder is 71 procent van de Europese managers van mening dat de IT- en bedrijfsstrategie nauw geïntegreerd moeten zijn, maar slechts 27 procent vindt dat dit het geval is bij het eigen bedrijf.
 • Sommige managers geloven niet dat IT een belangrijke rol speelt bij het succes van hun bedrijf: volgens een derde van de Europese managers in het McKinsey onderzoek behoort IT niet tot de top drie middelen die voor concurrentievoordeel zorgen.
 • Desondanks geloven managers wel dat er ruimte voor verbetering is in de samenwerking met zakelijk leiders om nieuwe ideeën of verbeteringen te leveren voor bestaande processen en systemen (81 procent) en nieuwe bedrijfsinitiatieven te ontplooien, ondersteund door technologie (77 procent).