Hendrik Blokhuis

Amsterdam, 12 oktober 2009 - Hendrik Blokhuis is benoemd tot CTO voor Cisco North. In deze functie is Blokhuis onder andere verantwoordelijk voor het uitdragen van de technologische strategie en visie van Cisco in de Noord-regio, zoals de technische specialisten of Systems Engineers deze in praktijk brengen bij Cisco’s klanten. Daarnaast leidt hij ‘Innovation Europe’, een van de interne topprioriteiten om innovatie breder onder de aandacht te brengen in de organisatie.

Hotlinks
Website Cisco

Hendrik Blokhuis was voorheen drie jaar binnen de Nederlandse Cisco-organisatie werkzaam als Directeur Advanced Technologies & Strategy. Daarvoor was hij als directielid vijf jaar Technisch Directeur voor de Nederlandse organisatie.

Hendrik Blokhuis: “Kijkend naar de diverse markttransities, zien we dat het netwerk als platform steeds verder aan belang toeneemt en een belangrijk onderdeel vormt binnen de strategie van onze klanten. Denk hierbij aan ‘2.0’-transities op het gebied van klantervaring, nieuwe diensten, samenwerking, virtualisatie en organisatie. Cisco kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren met zijn architecturen, eigen ervaringen en ecosysteem van partners.”

In zijn nieuwe functie zal Hendrik Blokhuis zich extern met name toeleggen op het uitdragen van deze visie en strategie, het verbinden van Cisco’s drie belangrijkste architecturen, voor Collaboration, Virtualisation en Borderless networks, en de relevantie voor de klant. Zijn strategie voor de technische organisatie zal met name rusten op de pijlers: Development, Collaboration en Innovatie

Niels Furu, Vice President voor Cisco North: "Hendrik Blokhuis heeft de afgelopen jaren een enorme kennis opgebouwd als het gaat om technologische innovaties en deze vertalen naar marktbehoeftes. Door zijn hoge expertiseniveau is hij van grote waarde voor ons team."

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: “Hendrik Blokhuis heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke rol vervuld in het Sales Management Team van onze Nederlandse organisatie, en in het uitdragen van onze visie en strategie naar de Nederlandse markt. Gelet op zijn inzet en ervaring is hij de juiste persoon om deze stap te maken en hiermee inhoud te geven aan de innovaties die in de Noord-regio mogelijk zijn.

Tot de Cisco Noord-regio behoren de Benelux-landen, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.