Amsterdam, 14 juli 2009

Actueel inzicht in energieverbruik maakt energie besparen eenvoudiger

Nuon, IBM en Cisco starten een project waarin 500 Amsterdamse huishoudens een innovatief energiemanagementsysteem testen. De verwachting is dat dit een energiebesparing van tenminste 14 procent (en daarmee ook CO2-reductie) oplevert. Eén van de toepassingen is een gebruiksvriendelijk energiedisplay ter grootte van een fotolijstje dat actueel inzicht biedt in het algemene energieverbruik en het verbruik per apparaat. Hierdoor is het voor de bewoners eenvoudiger om doelen voor energiebesparing te monitoren en te realiseren.

De energiedisplay is draadloos verbonden met een digitale gas- en elektriciteitsmeter van de netbeheerder. Bewoners kunnen vanuit bijvoorbeeld de woonkamer op de display zien hoeveel energie er op dat moment wordt verbruikt in huis en zelfs per apparaat, zoals de wasmachine. Op deze manier krijgen bewoners ook inzicht waar energie wordt verspild, bijvoorbeeld door stand-by verbruik. Door een persoonlijk besparingsdoel in te stellen op de energiedisplay, worden zij vervolgens continu gestimuleerd om gas en elektriciteit te besparen.

Het energiemanagementsysteem biedt bewoners naast de energiedisplay de volgende toepassingen om concreet energie te besparen. Zo geeft de e-wizard, een apparaatje dat tussen het stopcontact en apparaten wordt geplaatst, het verbruik van apparaten weer en krijgt de bewoner advies over hoe het verbruik verminderd kan worden. Ook kan de bewoner via internet of de mobiele telefoon de verwarming hoger of lager zetten. Verder kan men met een alles-uit-knop in één keer alle apparaten die niet aan hoeven blijven, uitzetten. Het energiemanagementsysteem verlaagt zo niet alleen het energieverbruik, maar geeft de bewoner ook extra comfort.

Resultaten eerdere proef
De energiedisplay is eerder door Nuon en SenterNovem getest op kleinere schaal bij 18 huishoudens in Arnhem. Hierbij werd gemiddeld 9 procent op elektriciteit en 14 procent op gas bespaard. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een besparing van € 210,- per jaar. De maximale besparingen lagen op 34 procent voor elektriciteit en 32 procent voor gas. Uit de test bleek ook dat bewoners efficiënter omgingen met apparaten en de verwarming, bijvoorbeeld door die vaker uit of lager te zetten. Ook werden verouderde apparaten die onnodig veel energie verbruiken, vervangen door nieuwe, zuinigere apparaten.

Als de test in Amsterdam succesvol is, zal dit energiemanagementsysteem op termijn beschikbaar worden voor het grote publiek.

Samenwerking
Het project is een initiatief van Nuon, IBM en Cisco. Binnen dit consortium ontwikkelt Nuon de toepassingen van het energiemanagementsysteem, IBM voorziet de huizen, met behulp van intelligente IT-systemen, van een slim energienetwerk, gebruikmakend van goed beveiligde webtechnologie. Cisco is verantwoordelijk voor de intelligente communicatiehardware. Projectpartners bij de test zijn de woningcorporaties Far West en Ymere, Amsterdamse Innovatie MotorHome Automation Europe, scholengemeenschap ROC Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en netbeheerder Liander. Het project maakt deel uit van Amsterdam Smart City. In Amsterdam Smart City laten Amsterdammers, bedrijven en overheden samen zien hoe, nu en in de toekomst, slimmer energie kan worden gebruikt. Het project is medegefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit project sluit naadloos aan bij de visie van de betrokken initiatiefnemers, die voorzien dat huishoudens steeds intensiever gebruik zullen maken van informatietechnologie die het efficiënter gebruik van energie mogelijk maakt.

Over Nuon
Nuon is een energieonderneming die met 6.000 medewerkers ongeveer drie miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Zij zet zich in om een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energievoorziening te bieden. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. De onderneming vormt Business Group Benelux van de Vattenfall Group.

Nuon Mediarelaties, Inge Betzema, woordvoerder
Tel.: 020 597 42 00, E-mail: mediarelaties@nuon.comhttp://www.nuon.com/het-bedrijf/