Nederlandse vrouwen

Amsterdam, 24 juni 2009

Vrouwelijke studenten zijn het minste geïnteresseerd in een studie of carrière in ICT, ondanks dat zij beschikken over goede basis computervaardigheden. Dit blijkt uit een Europees onderzoek van European Schoolnet, dat is uitgevoerd in opdracht van Cisco.

Het onderzoek is gehouden onder mannelijke en vrouwelijke middelbare scholieren tussen de 15 en 18 jaar, ouders en leraren in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Polen. De meerderheid van alle respondenten is niet van plan na de middelbare school een ICT-studie op te pakken. Dit betekent een verlies van talent voor de ICT-industrie. Ondanks de economische crisis dreigt het tekort aan ICT-specialisten de productiviteit in deze sector nog steeds te belemmeren.

Hotlinks:
Het volledige onderzoeksrapport

Nederlandse resultaten afwijkend
De resultaten uit het onderzoek in Nederland wijken sterk af van de resultaten uit de andere landen. In Nederland hebben vrouwelijke studenten relatief weinig interesse in computers en ICT. Hun bestaande IT-kennis is laag. Dit terwijl ze ICT-toepassingen in hun vrije tijd net zoveel gebruiken als in de andere onderzochte landen. Bijna 60 procent denkt dat ICT moeilijker is dan andere vakken terwijl slechts 25 procent van de Nederlandse mannen deze mening is toegedaan. Nederlandse vrouwelijke studenten zijn het jongst als ze hun interesse in ICT verliezen: rond 15-jarige leeftijd.

Slechts 35 procent van de Nederlandse vrouwelijke studenten kan thuis haar eigen internetverbinding repareren in tegenstelling tot 69 procent van de mannen. De interesse in ICT van ouders blijkt nog lager te liggen. Zo'n 80 procent van de ondervraagde Nederlandse moeders heeft weinig kennis van en interesse in besturingssystemen.

Opvallend is dat Nederlandse studenten hun carrièrekeuze baseren op interesses en nauwelijks worden beïnvloed door rolmodellen als leraren, ouders en beroemdheden in tegenstelling tot andere Europese studenten.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: "Het is van essentieel belang dat we in een vroegtijdig stadium vrouwen interesseren voor een ICT-studie om uitval na de middelbare school zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we studenten goede instroom- en doorstroommogelijkheden bieden om zich te kunnen specialiseren in ICT. Cisco faciliteert dit middels de Cisco Networking Academies. Daarnaast is het belangrijk dat wij als ICT-industrie samenwerken met de overheid om vrouwen op lokaal niveau te informeren over de werkelijke mogelijkheden die de ICT-branche te bieden heeft, zodat de interesse voor een ICT-carrière groter wordt. ICT speelt een centrale rol in het ondersteunen en vernieuwen van bedrijfsprocessen en het optimaliseren van de interactie met klanten, kenmerken die essentieel zijn voor bedrijven om zich in de huidige economie te onderscheiden."

Tekort aan ICT-ers loopt op
Europa wordt geconfronteerd met een tekort aan bekwame ICT-ers in de komende decennia. Rapporten wijzen uit dat er een tekort dreigt van 70.000 IT-professionals in 2010. Daarbij zijn vrouwen momenteel aanzienlijk ondervertegenwoordigd in de ICT. In 2004 was minder dan 25 procent van de informatica-afgestudeerden in de EU een vrouw. Als hier niets aan gedaan wordt, zal deze trend zich voortzetten. Door meer realistische en authentieke informatie over ICT en ICT-carrières te geven, kan het bestaande beeld bij vrouwen worden veranderd.

Onderzoeksresultaten per land:
FR IT NL PL UK
% vrouwelijke studenten dat geïnteresseerd is in ICT 49 76 62 91 91
% vrouwelijke studenten dat van plan is verder te studeren in ICT na middelbare school 25 15 8 43 48
% vrouwelijke studenten dat geïnteresseerd is in netwerkcarrières 17 38 8 65 25
Drop outs: % vrouwelijke studenten dat niet verder studeert in ICT ook al wordt ICT interessant gevonden 24 61 54 48 43
% vrouwelijke studenten dat in ICT is geïnteresseerd op de middelbare school, én in het tertiair onderwijs én om carrière in te maken 30 43 26 66 55
% ouders van dat geïnteresseerd is in ICT 54 55 28 44 30
% leraren (alle vakken) dat geïnteresseerd is in ICT 79 50 27 50 29