Nexus-switches vereenvoudigen implementatie nieuwe technologieën

Hotlinks

Barcelona, Cisco Networkers, 28 januari 2009

Tools voor videocommunicatie bevorderen openheid en discussie tijdens online meetings en verhogen de creativiteit en snelheid bij het nemen van beslissingen. Volgens een nieuw onderzoek van Cisco zorgen online meetings waarbij video wordt ingezet voor sterkere relaties en betere contacten. Het helpt daarnaast de effecten van culturele en persoonlijke verschillen te verkleinen. Echter, videocommunicatie kan ook angsten en ongemakkelijkheid oproepen en bedrijven moeten werknemers helpen de juiste vaardigheden te ontwikkelen om voordeel te halen uit deze tools.

Het rapport 'Succesvolle Videocommunicatie' is uitgevoerd door bedrijfspsychologen van Pearn Kandola. De manier waarop mensen anderen beoordelen op betrouwbaarheid is voornamelijk gebaseerd op gedrag en lichaamstaal. Gesproken woord maakt slechts 7 procent uit van deze beoordeling. Toch gebruiken de meeste bedrijven nog steeds enkel telefoon en conference calls bij samenwerken in teams. Dit nieuwste rapport geeft aan hoe videocommunicatie kan worden ingezet om de productiviteit van virtuele teams te vergroten en hoe psychologische barrières worden verkleind door de inzet van deze tools.

Het rapport laat zien welk positief effect video heeft op de verschillende typen persoonlijkheden in virtuele meetings:

  • De Leider/Overheerser: Typerend aan deze persoon is dat deze de meeting leidt. Visuele ondersteuning vestigt niet alleen de aandacht op de aanwezigheid van de leider, het feit dat deelnemers het hele team kunnen zien, zorgt ervoor dat de leider minder dominant is tijdens discussies;
  • Actieveling/Aandachtsafleider: Deze leden hebben sporadisch uitbarstingen van interactie, afgewisseld met lange perioden van gebrek aan aandacht. Video zorgt voor een meer stimulerende omgeving voor dit persoonlijkheidstype, waardoor ze meer betrokken zijn;
  • Denker/ Stille aanwezige: De stille genieën van de groep die meer diepgang geven aan onderwerpen. Door de inzet van video worden de stiltes minder gezien als desinteresse;
  • Prater/Vriendschappelijke: De extroverte personen die anderen in de rede vallen of ervoor zorgen dat van de agenda wordt afgeweken. Doordat andere collega's worden gezien, wordt betekenis gegeven aan natuurlijke pauzes in gesprekken. Hierdoor zijn dit soort deelnemers minder geneigd de stiltes op te vullen; Creatieveling/Verstrooide: Kenmerkend voor deze deelnemers zijn hun creatieve en grensverleggende ideeën. Door de rijke interactie die video biedt, krijgen ze een meer nuchtere kijk;
  • Nuchtere/Dwarsligger: Deze nuchtere en pragmatische personen houden soms koppig vast aan 'de realiteit'. Door video krijgen ze een visuele aanwezigheid waardoor er meer kans is dat hun mening wordt gehoord en ze minder dwarsliggen.

Effect cultuur
Videocommunicatie zorgt er ook voor dat wordt gekeken naar cultuur en naar het effect van cultuur op communicatie binnen virtuele teams. Zo kan video bijvoorbeeld helpen relaties op te bouwen met 'high context'-culturen als China, Japan en Midden-Oosten, waar relaties worden gebaseerd op integriteit en sociale interacties. Landen als Duitsland, Zweden en Denemarken kenmerken zich door weinig hiërarchie. Zo zien collega's elkaar over het algemeen als gelijken, ongeacht hun formele functie. Wanneer personen uit deze cultuur moeten communiceren met personen waar wel wordt vastgehouden aan hiërarchie, kan video ervoor zorgen dat non-verbale gebaren van respect toch worden overgebracht.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd in oktober 2008 uitgevoerd en maakt gebruik van een aantal bronnen om tot conclusies te komen. Hieronder vallen onderzoek van psychologie en communicatie, observatie van videocommunicatie, persoonlijke interviews met leiders van wereldwijde teams en enquêtes onder leden van virtuele teams. Dit is het nieuwste onderzoek in een reeks van gezamenlijke projecten van Cisco en Pearn Kandola op het gebied van psychologie binnen het bedrijfsleven. Cisco startte de samenwerking met Pearn Kandola in 2006 met een onderzoek naar samenwerking binnen virtuele teams: 'The Psychology of Effective Business Communication in Geographically Dispersed Teams'. Het vervolgonderzoek in 2007, 'Understanding and Managing the Mobile Workforce', onderzocht de psychologie van mobiele werkers. Het nieuwste onderzoek bouwt voort op beide onderzoeken door de effecten van videocommunicatie te bestuderen bij de samenwerking van virtuele teams.