Cisco onderzoekt behoefte flexibel werken bij eigen werknemers

Hotlinks
Website Cisco http://www.cisco.com/nl

Amsterdam, 08 october 2008

Cisco is één van de deelnemers aan de Nationale Filevrije dag die de ANWB op 9 oktober aanstaande organiseert. Deze dag sluit goed aan bij Cisco’s visie op het nieuwe, duurzame werken. Door slim gebruik te maken van IT-technologieën wordt flexibel werken gestimuleerd, reistijd en -kosten verlaagd en CO2-uitstoot verminderd.

De Nationale Filevrije dag wordt op 9 oktober georganiseerd door het platform Nederland Bereikbaar. Initiatiefnemers hiervan zijn de ANWB, NS en Rabobank. Gezamenlijk dagen zij bedrijven en werknemers in Nederland uit om slimmer te reizen en Nederland weer bereikbaar te maken. Door de inzet van slimme IT-oplossingen neemt Cisco, één van de initiatiefnemers van het Clinton Global Initiative, een actieve rol in het verminderen van het fileleed en daarmee het verlagen van de CO2- uitstoot.

Smart Work Centers
Eén van Cisco’s projecten binnen het Connected Urban Development-project, onderdeel van het Clinton Global Initiative, is het zojuist geopende Smart Work Center in Almere. Het Smart Work Center is een flexibel concept met individuele en groepswerkplekken en verschillende voorzieningen als kinderopvang en virtuele vergadertechnologie in de vorm van Cisco’s TelePresence. Het biedt forensen de mogelijkheid flexibel met hun werkplek om te gaan zodat zij niet langer in de file hoeven te staan. Hiermee leveren zij een concrete bijdrage aan duurzaam werken. De komende maanden worden er door heel Nederland meerdere Smart Work Centers geopend.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: "We ontwikkelen een nieuwe visie op hoe we een werkdag kunnen optimaliseren, mede door de inzet van ICT. Als de principes van ‘smart work’ op grote schaal worden toegepast, dan zou het eerste resultaat zijn dat informatie-uitwisseling niet langer een primaire reden is voor fysiek transport. Dit betekent minder verspilde tijd en energie en een betere balans tussen werk en privé.”

Onderzoek
Cisco heeft alle medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan de Nationale Filevrije Dag en waar mogelijk thuis te werken of de auto te laten staan. Daarnaast voert de Green Taskforce van Cisco op donderdag 9 oktober een onderzoek uit. Hiermee wil de organisatie een beter beeld krijgen van de voorkeuren en patronen rondom mobiliteit van de eigen medewerkers.