Amsterdam, 30 september 2008

Cisco heeft wereldwijd beveiligingsonderzoek gedaan naar de risico’s in het gedrag van werknemers, die leiden tot het verlies van bedrijfsinformatie. De resultaten laten zien dat het risicogedrag per land en per cultuur verschilt. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan tweeduizend werknemers en IT-professionals in tien landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, China, India, Australië en Brazilië.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat één op de vijf werknemers zelf beveiligingsinstellingen van zijn pc verandert om ongeautoriseerde websites te kunnen bezoeken. Dit gebeurt het meest in opkomende economieën als China en India. Ongeautoriseerde toegang van werknemers tot applicaties en websites is bovendien verantwoordelijk voor de helft van de incidenten met betrekking tot verlies van bedrijfsinformatie, zo geven zeven van de tien IT-professionals aan. Dit kwam het meeste voor in de Verenigde Staten en India.

Cisco liet het onderzoek uitvoeren om de gevolgen in beeld te brengen van een slechte beveiliging en het verlies van bedrijfsinformatie in een tijd, waarin de werk- en privéomgevingen van werknemers drastisch veranderen. Het centrale kantoor wordt vervangen door meerdere vestigingen en thuiswerken. Daarbij vervagen de grenzen tussen werk en privé. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de opkomst van op samenwerking gerichte applicaties en oplossingen, die zijn ontwikkeld voor zowel werk als privé, zoals mobiele telefoons, laptops, web 2.0-applicaties, video en andere sociale media.

Het onderzoek laat ook zien dat in de afgelopen vijf jaar twee van de vijf IT-professionals te maken had met werknemers die ongeautoriseerde onderdelen van het netwerk bezochten. Dit kwam het meeste voor in China waar twee van de drie respondenten te maken kreeg met dit probleem.

Delen gevoelige informatie
Verder deelt 24 procent van de werknemers mondeling gevoelige informatie met niet-werknemers zoals vrienden, familie of zelfs met vreemden. Ook blijkt 44 procent van de ondervraagde werknemers apparatuur van het werk ook privé met anderen te delen. Twee van de drie werknemers gebruikt zijn zakelijke pc dagelijks voor persoonlijke doeleinden zoals het downloaden van muziek, telebankieren en chatten.

Lokaal beleid
Het onderzoek laat zien dat het nuttig is voor bedrijven om lokaal beleid voor risicomanagement op te stellen. Algemene richtlijnen voor databeheer kunnen wereldwijd worden opgesteld, daarnaast moeten werknemers op basis van de cultuur van het land waarin zij werkzaam zijn, specifieke voorlichting krijgen.

Klik hier voor het volledige, Engelstalige persbericht: http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_093008.html