IT van grote invloed op het beperken van energiegebruik

ORLANDO/ USA, CiscoLive, 24 juni 2008

Cisco gaat de eigen CO2-uitstoot de komende vier jaar met 25 procent terugbrengen. Deze ambitieuze doelstelling maakte CEO John Chambers bekend tijdens de jaarlijkse IT-conferentie van het bedrijf, Cisco Live!. De CO2-druk, veroorzaakt door de wereldwijde activiteiten van het bedrijf, zal uiterlijk 2012 met een kwart gereduceerd moeten zijn.

Tijdens zijn speech ging Chambers dieper in op de impact die IT kan hebben, in relatie tot de wereldwijde milieuproblematiek. Aan de hand van diverse voorbeelden toonde hij aan dat Cisco duurzaamheid nastreeft in activiteiten, cultuur, producten en oplossingen, en hier ook daadwerkelijk naar acteert.

Als lid van het programma van de U.S. Environmental Protection Agency’s Climate Leaders heeft Cisco de afgelopen 6 maanden gefundeerde maatregelen genomen om de eigen wereldwijde CO2-uitstoot te reduceren. Binnen deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven worden concrete strategieën ontwikkeld om klimaatveranderingen tegen te gaan. In 2007 bedroeg Cisco’s CO2-uitstoot zoals gebaseerd op het EPA Climate Leaders Protocol netto 724 ton. Met de nieuwe maatregelen verwacht Cisco zijn energieverbruik te verminderen tot maximaal 543 ton.

Een van de maatregelen betreft de datacenters van Cisco, samen verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van Cisco’s energieverbruik en CO2-uitstoot. Hier wordt allereerst het energieverbruik onderworpen aan een uitgebreide meting en vervolgens een virtueel netwerk voor de opslag van data uitgerold. Daarnaast worden slimme oplossingen voor de energiedistributie ingezet, zodat apparatuur die niet in gebruik is, automatisch wordt afgesloten.

Tegelijkertijd zal Cisco het gebruik van zijn eigen samenwerkingstechnologieën als TelePresence en WebEx nog meer stimuleren. Dit zal leiden tot verdere vermindering van het aantal zakenreizen. Deze categorie neemt op dit moment 27 procent van Cisco’s totale energieverbruik voor zijn rekening. Als onderdeel van het Clinton Global Initiative heeft Cisco zijn CO2-uitstoot als gevolg van vliegreizen al met 10 procent per medewerker verminderd gedurende de afgelopen 18 maanden. Daarnaast zal Cisco de Connected Workspace op diverse locaties uitrollen. Deze hybride kantooromgeving wordt al op verschillende locaties ingezet, zoals Cisco’s hoofdkantoor in San Jose, waar de energieconsumptie per werknemer al sterk is afgenomen.

Bij de bouw van nieuwe locaties en het aanpassen van bestaande bedrijfsterreinen neemt Cisco verregaande milieumaatregelen in acht. Daarnaast leidt ook de inkoop van variabele hoeveelheden groene stroom tot vermindering van de eigen CO-2 uitstoot. In 2008 verwacht Cisco ongeveer 460 miljoen kWh aan groene stroom in te kopen. Hiermee komt Cisco op nummer 8 van de lijst met 25 grootste inkopers van groene stroom in de Verenigde Staten.

Het volledige, Engelstalige bericht is te vinden in de Cisco Newsroom:http://newsroom.cisco.com