Amsterdam, 16 mei 2008

Meer én beter gekwalificeerde ICT’ers op de arbeidsmarkt. Met dit doel voor ogen tekenen Cisco en kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO een zogeheten Memorandum of Understanding. Cisco en ECABO slaan de handen ineen om tegemoet te komen aan de steeds grotere vraag naar specifieke functies zoals netwerkbeheerders en de groeiende vraag naar Cisco-gecertificeerd personeel.

Arie van Duijn Networking Academy Area Manager Nederland van Cisco verklaart: “We willen met de overeenkomst de kwaliteit en de kwantiteit van ICT-personeel in Nederland vergroten. Enerzijds door bedrijven meer te betrekken bij de opleidingen zodat deze beter worden afgestemd op het bedrijfsleven. Anderzijds door meer erkenning te genereren voor zowel algemene als Ciso-certificeringen.”

De samenwerking tussen Cisco en ECABO wordt in de intentieverklaring nader omschreven. Zo willen beide partijen verder in beeld brengen hoe de kwalificatiestructuur van reguliere mbo ICT-opleidingen zich verhoudt tot Cisco-certificeringen. Hierdoor ontstaan transparantie, wederzijdse erkenning en wellicht vrijstellingen. Daarnaast willen beide bedrijven activiteiten opzetten om het civiel effect van ICT-opleidingen te vergroten. Dat wil zeggen dat de opleidingen een bedrijfsoverschrijdend karakter moeten hebben waardoor ze voor de hele branche van belang zijn. Ook willen beide ondertekenaars een competentiegerichte praktijkleeromgeving in Nederland promoten. De bedrijven zullen vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf uitnodigen om deel te nemen in testprojecten, met als doel om het ICT-onderwijs beter af te stemmen op het bedrijfsleven.

Cisco en ECABO gaan in eerste instantie de samenwerking aan voor de duur van een jaar. Als blijkt dat de resultaten na een jaar positief zijn, verlengen ze de overeenkomst telkens met twaalf maanden. Joep Swagemakers, accountmanager ICT van ECABO: “Het is ons doel om de beroepsopleidingen in Nederland verder te ontwikkelen en onderhouden. Daarnaast moeten we voorzien in de behoefte die bestaat bij het bedrijfsleven. De intentieverklaring met Cisco vormt de perfecte basis om hier activiteiten voor te ontwikkelen”.

De intentieverklaring vormt de basis voor de uitvoerplannen van Cisco en ECABO. Eén van de partijen waarmee beide partijen gaan samenwerken, is Stichting Praktijkleren (SPL). SPL ondersteunt ROC’s bij binnenschools praktijkleren. SPL gaat intensief samenwerken met Cisco bij het faciliteren van scholen.