De meest krachtige en compacte router in de markt biedt topprestaties, met gereduceerde CO2-uitstootVooral opkomende markten China, India en Brazilië verwachten meer te investeren

Amsterdam, 11 maart 2008

Cisco presenteert het tweede deel van de bevindingen van een jaarlijks onderzoek naar de impact van mobiele werkers op de bedrijfsveiligheid. Dit laatste deel van de onderzoeksresultaten richt zich met name op de financiële gevolgen van het gedrag van mobiele werkers voor IT. Hieruit blijkt dat drie van de vijf IT-beslissers (62%) van plan is om de uitgaven voor beveiliging dit jaar te vergroten en meer dan de helft daarvan (37%) verwacht dat de uitgaven met meer dan tien procent toenemen.

Opmerkelijk zijn de demografische verschillen: vooral nieuwkomers in wijdverspreide internet en IP-gebaseerde bedrijfsnetwerken, zoals China, India en Brazilië nemen zich voor meer uit te geven aan beveiliging in 2008. Risicovol gedrag van mobiele werkers komt in deze landen veel vaker voor dan in landen die een langere historie hebben van aansluiting op het internet.

In het onderzoek zijn de antwoorden verwerkt van meer dan tweeduizend mobiele werkers en IT-professionals van verschillende bedrijfstakken uit de landen: Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, China, India, Australië en Brazilië.

Het volledige, Engelstalige bericht is te vinden in de Cisco Newsroom