Wereldwijde stadsbestuurders samen om te praten over milieu en vervoer

San Francisco/Amsterdam, 21 februari 2008

Tijdens de eerste wereldwijde conferentie over stedelijke ontwikkeling, Connected Urban Development (CUD), bijgewoond door bestuurders uit meer dan negentig steden van over de hele wereld, deed Cisco’s CEO John Chambers een klemmende oproep tot een nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Gezamenlijk zouden zij initiatieven en technologieën moeten en kunnen ontwikkelen om de milieuproblematiek in stedelijke gebieden het hoofd te bieden.

De eerste Connected Urban Development (CUD) conference wordt gezamenlijk georganiseerd door Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) en de stad San Francisco. CUD is een publiek-privaat samenwerkingsverband, gericht op het aanpakken van de specifieke milieuproblemen waarmee stedelijke gebieden zich geconfronteerd zien, met als doel het ontwikkelen van herbruikbare IT-toepassingen voor steden overal ter wereld.

“Het is onze taak als wereldburgers de klimaatverandering tegen te gaan. Als technologiebedrijf pakken we dit aan door niet alleen onze eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook klanten en partners het netwerk als 'groen' platform in te laten zetten”, zegt John Chambers, Chairman en CEO van Cisco. “Als we innovatief genoeg zijn en bereid zijn tot samenwerking kan dit netwerk een platform worden voor duurzaamheid én economische groei.”

Recent onderzoek laat zien dat informatietechnologie van grote invloed kan zijn op het reduceren van de CO2-druk. Volgens een rapport van de American Council for an Energy Efficient Economy, kan elke extra kilowattuur juist ingezette IT, 10 kilowattuur besparen.

Steden verantwoordelijk voor meeste CO2 uitstoot

Volgens Cisco IBSG, de wereldwijde strategische consultancytak van Cisco, zijn de stedelijke gebieden de grootste consumenten van energie en dragen zij het sterkst bij aan de klimaatveranderingen (http://www.cisco.com/web/about/ac79/ps/cud/thought_leadership.html). Volgens de organisatie U.N. Habitat zijn de twintig grootste steden ter wereld, elk met een bevolking van meer dan 10 miljoen, samen verantwoordelijk voor 75 procent van het wereldwijde energieverbruik.

Managers, bestuurders en wetenschappers komen nu samen om te kijken hoe technologie kan helpen om de gevolgen van de groei te beperken. In de visie van CUD moeten steden meer innovatieve IT-oplossingen inzetten om efficiency te verhogen en de CO2-uitstoot door auto’s, treinen, bussen en andere transportmiddelen te verminderen. Daarnaast kan het helpen aanpassingen door te voeren in stadsontwerpen en in de manier waarop burgers met elkaar werken en samenleven.

Amsterdam initiatiefnemer CUD

Connected Urban Development startte in september 2006 als onderdeel van Cisco’s deelname aan het Clinton Global Initiative. Samen met San Francisco en Seoul is Amsterdam één van de drie andere initiatiefnemers van CUD. De genoemde steden hebben gemeen dat ze alle drie last hebben van verkeersproblemen, nu bezig zijn met de implementatie van een geheel nieuwe breedbandinfrastructuur of dat inmiddels hebben gedaan, en geleid worden door burgemeesters die vastbesloten zijn zich in te zetten voor ‘groene’ initiatieven.

Burgemeester Cohen van Amsterdam: “Te lang is de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem voor ons uitgeschoven. Die fase lijkt nu vooral achter ons te liggen. Het besef dat het behoud van ons leefmilieu vraagt om aanpassing van onze levensstijl wordt steeds breder gedragen. We hebben nu behoefte aan nieuwe kennis die ons gaat helpen om onze leefstijl en onze productieprocessen zoveel mogelijk energie- en CO2-neutraal te maken. Amsterdam heeft daarin al een krachtig signaal afgegeven. Het college van B&W gaat namelijk in de komende achttien jaar de CO2-uitstoot met veertig procent verminderen.”

Als onderdeel van het CUD-initiatief is Amsterdam bezig met de uitvoering van een reeks projecten op de deelgebieden van flexwerken (Smart Work Centers), duurzame kantoorpanden (gemeentelijke panden), groene IT (vergroening van de service provider branch) en transport (Personal Travel Assistant). Een vijfde project dat gedurende dit jaar wordt gestart, betreft ‘Green Personal Computing’.

Cisco adviseert de gemeente onder meer over het realiseren van slimme IT-toepassingen als flexplekken, videovergadersystemen en het integreren van spraak, data en video, waardoor werknemers minder hoeven te reizen, makkelijker met elkaar kunnen samenwerken en er minder apparatuur nodig is.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: "Als één van de drie initiatiefnemers van Connected Urban Development speelt Amsterdam een voortrekkersrol als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Vanuit Cisco zien wij het als onze taak om ons in bredere context te committeren aan de 'groene agenda'. Daarom ontplooien we samen met de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven tal van initiatieven die sterk bijdragen aan een beter milieu en leefklimaat. Zo maken we hierin een grote stap met ons innovatieve videovergadersysteem TelePresence, waarmee we het aantal reizen van onze medewerkers terugdringen met twintig procent en zo de CO2-uitstoot sterk verminderen. Ook het stimuleren van thuiswerken draagt hieraan bij, wat wij bovendien zien als een belangrijk initiatief om een betere balans tussen werk- en privéleven te faciliteren aan onze mensen.”

Unieke oplossingen

De drie steden hebben gedurende de afgelopen anderhalf jaar met Cisco IBSG gewerkt aan het ontwikkelen van ICT-oplossingen voor hun specifieke problemen. Zo ontwikkelde de San Francisco Municipal Transportation Authority (SFMTA) “The Connected Bus”, een hybride bus, met mobiele toegangspunten aan boord zodat forenzen ook in de bus kunnen werken. Seoul’s “Personal Travel Assistant,” helpt de bewoners van deze stad om elke dag de beste reismogelijkheden te kiezen, routes en vervoermiddel en geeft inzicht over de verschillende elementen van de keuzeopties, zoals kosten, milieu-impact en tijdsduur. Amsterdam ontwikkelt “Smart Work Centers,” waar bewoners op verschillende plaatsen kunnen werken zonder dat zij perse naar het stadscentrum hoeven. Het concept van het Smart Work Center is gebaseerd op een combinatie van diensten die zorgen voor een echte ‘buurtervaring’: het innovatief gebruik van geconvergeerde video-voice-data technologie, de beschikbaarheid van on-site voorzieningen als kinderopvang, catering en financiële diensten, open ruimtes, en flexibele werkplekken en vergaderruimtes. Dit voorjaar gaat de eerste pilot in Amsterdam van start.

Uitbreiding

Cisco kondigt aan dat vier nieuwe steden tot het initiatief toetreden: Birmingham, Hamburg, Lissabon en Madrid. Elke van deze steden zal in samenwerking met Cisco ook weer een eigen project ontwikkelen en bijdragen aan het gezamenlijke bestand van ‘best practices’.

Volgende CUD conferentie in Amsterdam

De eerstvolgende bijeenkomst van CUD-steden vindt plaats in Amsterdam, op 23 en 24 september 2008, voorafgaand aan het grote internationale crossmedia-evenement PICNIC’08, dat van 24 tot 26 september plaatsvindt, eveneens in Amsterdam.

Het volledige, Engelstalige bericht vindt u in de Cisco Newsroom