Studie identificeert psychologisch profiel en benodigde communicatiemiddelen voor succesvolle mobiele werkers

Amsterdam, 18 juli 2007

Volgens een studie die in opdracht van Cisco is uitgevoerd, lopen veel bedrijven het risico de voordelen van mobiliteit niet te benutten door het aannemen van ongeschikte persoonlijkheden, gebrekkig management en het niet aanleveren van de juiste communicatiemiddelen. Vooral mismanagement heeft serieuze gevolgen voor het succes van mobiele medewerkers, waarbij zowel teveel als te weinig communicatie een negatieve impact heeft. Een gebrek aan regelmatig contact kan leiden tot stresstoename en gevoelens van isolatie, terwijl micromanagement vertrouwen ondermijnt. Belangrijke conclusies, gezien het feit dat volgens IDC in 2009 een kwart van de wereldwijde werkpopulatie uit mobiele medewerkers bestaat.

De studie 'Understanding and Managing the Mobile Workforce' - uitgevoerd door arbeidspsychologen van onderzoeksbureau Pearn Kandola - onderzoekt de zakelijke en intermenselijke uitdagingen van mobiele werknemers. De studie onthult de persoonlijkheidskarakteristieken van effectieve mobiele medewerkers, bestudeert culturele invloeden op mobiel werken en toont aan wat de beste managementmethoden zijn om de specifieke uitdagingen van mobiele medewerkers het hoofd te bieden.

Succesvolle mobiele werkers en managers
Werkers die goed functioneren en succesvol zijn in een mobiele rol zijn zelfmotiverend, veerkrachtig, extrovert en onafhankelijk. Bij werving moeten organisaties dus op deze eigenschappen testen. Persoonlijkheidsprofielen van succesvolle mobiele werkers zijn: stimulatiezoekers, sterke doorzetters, nieuwsgierige onderzoekers, onafhankelijke beslissers en gedisciplineerde uitvoerders. Een succesvolle manager vertrouwt zijn mobiele teams, laat ze hun eigen werklast bepalen en legt de nadruk op resultaat, niet op inspanning. Hij bepaalt een mobiele werkethiek binnen de organisatie en heeft regelmatig contact met mobiele medewerkers. Het is daarvoor nodig dat mobiele werkers toegang hebben tot dezelfde communicatiemiddelen als hun collega's op kantoor. Middelen als instant messaging en videoconferencing kunnen hierbij gevoelens van isolatie verminderen door betere zichtbaarheid en toegang tot collega's die op afstand werken.

Culturele verschillen
Het aandeel mobiele medewerkers verschilt geografisch. In West-Europa bestaat bijvoorbeeld een significant verschil in adoptie van mobiele technologie tussen het Noorden en het Zuiden. Bovenaan staan Nederland met 46 procent en Finland met 45 procent en onderaan Spanje en Portugal met respectievelijk 17 en 8 procent. Deels is dit toe te schrijven aan de 'network readiness' van het land, maar ook culturele verschillen spelen een belangrijke rol. Culturen die georiënteerd zijn op de dialoog met een voorkeur voor fysieke aanwezigheid - zoals Argentinië, Brazilië en Mexico - zijn langzamer in het aanvaarden van mobiel werken. Feminiene culturen ondersteunen mobiel werken eerder dan masculiene culturen. Datageoriënteerde culturen vinden productiviteit en efficiëntie belangrijk en zijn als gevolg daarvan eerder geneigd om autonoom werken, kort en bondig communiceren en het gebruik van technologie hierbij te bevorderen.

"Met de groei van het aantal mobiele medewerkers moeten organisaties zich verzekeren van geschikt leiderschap voor hun teams", aldus Stuart Duff, arbeidspsycholoog bij Pearn Kandola en schrijver van het rapport. "Managers moeten niet in de valkuil stappen om mobiele werkers hetzelfde te behandelen als medewerkers op kantoor. Ze moeten in staat zijn effectief te communiceren en relaties op te bouwen met een flexibele managementstijl, die ze aanpassen naar de verschillende persoonlijkheden binnen het team. Organisaties moeten zich ervan verzekeren dat ze de juiste middelen en hulpbronnen hebben die beschikbaar zijn voor mobiele werkers, zodat ze dezelfde verbinding en betrokkenheid hebben als medewerkers op kantoor."

Het volledige, Engelse persbericht vindt u in de Cisco Newsroom