Amsterdam, 18 april 2007

Security managers maken zich minder druk om computervirussen en ongeautoriseerde toegang tot het netwerk dan voorheen. Dit blijkt uit onderzoek van Vanson Bourne onder security professionals in Groot-Brittannië, uitgevoerd in opdracht van Cisco*. Bij 38 procent van de ondervraagden staat diefstal van gegevens bovenaan de lijst van grootste zorgen. Op de tweede plaats staat het voldoen aan wet- en regelgeving.

Geen enkele respondent gaf aan in grote mate bezorgd te zijn over de beveiliging van Voice over IP (VoIP). Toch gaf de helft van de ondervraagden aan dat beveiliging wel een belangrijk aandachtspunt moet zijn bij de implementatie van IP-communicatie-oplossingen.

Daarnaast noemde slechts 27 procent van de ondervraagden computervirussen als grootste zorg. In hetzelfde onderzoek een jaar geleden was dit nog 55 procent. Ook de bezorgdheid rondom ongeautoriseerde toegang tot het netwerk daalde. Gaf vorig jaar de helft van de respondenten aan dit als zorg te ervaren; dit jaar was nog geen derde van de ondervraagden hierover bezorgd.

Bijna tweederde van de ondervraagden (60 procent) ervaart zijn organisatie als veiliger dan een jaar geleden. Daarnaast geeft 43 procent aan zich meer zorgen te maken dan voorheen over interne dreigingen zoals het stelen van intellectueel eigendom en het doorspelen van vertrouwelijke gegevens.

"Dit onderzoek laat zien hoe snel de markt voor informatiebeveiliging zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren", zegt Paul King, senior security advisor voor Cisco.

"In 2006 was beveiliging vooral gericht op het voorkomen van externe dreigingen, maar dit jaar zien we dat beveiligingsexperts zich meer richten op het beveiligen van bedrijfsinformatie, ongeacht of de dreiging van buiten het bedrijf of van binnenuit komt. Naarmate bedrijven zich meer bewust worden van de risico's van informatiediefstal, installeren ze niet slechts een firewall om ongeautoriseerde toegang van buitenaf te voorkomen, maar pakken zij dit probleem integraal aan."

Security professionals geven in het onderzoek aan niet altijd gehoord te worden bij de directie. Slechts de helft van de respondenten gaf aan dat informatiebeveiliging ook op de prioriteitenlijst staat van de algemeen directeur.

Het volledige Engelstalige bericht vindt u in de Cisco Newsroom.