Amsterdam, 20 december 2007

Uit een rapport van het World Economic Forum (WEF) en de internationale businessschool INSEAD, blijkt dat de Noord-Europese landen hoog scoren op 'information technology readiness'. Op basis van dit rapport onderzocht Cisco de oorzaak van het succes van de Noord-Europese landen en hielp bij het definiëren van een leidraad voor andere landen om hun network readiness te verbeteren. Nederland strijdt om een van de topposities en heeft volgens het Cisco-rapport een aantal voordelen ten opzichte van de Noord-Europese landen.

De Network Readiness Index (NRI) die het WEF en INSEAD jaarlijks bekend maken, geeft een raming van de impact van ICT op het ontwikkelingsproces en concurrentievermogen van landen en meet de gezindheid van een land om ICT te benutten voor ontwikkeling en verbetering van de concurrentiepositie. De hoge positie op de lijst van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland staat echter onder druk door sterke wereldwijde concurrentie. Ver ontwikkelde economieën beseffen dat hun succes sterk afhangt van het kopen, opbouwen en delen van kennis. Hiertoe moet een land duurzaam investeren in onderwijssystemen, informatienetwerken, innovatie en aanmoedigend beleid om tot een kenniseconomie te komen.

Voordelen Nederland

Het Cisco-rapport gaat in op de huidige en mogelijke zwaktes die kunnen leiden tot een positiedaling van de Noord-Europese landen Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland. Andere landen, waaronder Nederland dat op dit moment op de zesde positie staat, strijden hard voor een toppositie. Voordelen die Nederland, de Verenigde Staten, Singapore, Zwitserland en Groot-Brittannië hebben ten opzichte van de Noord-Europese landen, zijn:
- een simpeler en beter gestroomlijnd proces voor startende en bestaande bedrijven
- meer openheid in het investeren en gebruiken van buitenlandse technologieën
- lagere communicatiekosten (inclusief breedbandabonnementen)
- kwalitatief hoger onderwijs, met name in Zwitserland en Singapore

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland domineren de lijst

Sinds de aanvang van de NRI in 2001, domineren de bovengenoemde vijf Noord-Europese landen de top tien. Uit het Cisco-rapport blijkt dat de hoge kwaliteit van de Noord-Europese ICT-infrastructuur een kritische succesfactor is geweest voor hun leiderspositie, in combinatie met het positieve politieke en wettelijke milieu. Daarnaast hebben individuen, bedrijven en overheden op het gebied van ICT-kennis een enorme ontwikkeling doorgemaakt, met name in Finland en Denemarken. Als laatste reden voor hun toppositie is de hoge acceptatiegraad van internetgebaseerde en geconvergeerde diensten.

Niels Furu, vice president Nordic region bij Cisco, zegt over het rapport: “De aanhoudende hoge positie van de Noord-Europese landen is opmerkelijk, gezien de sterke concurrerende wereldmarkt. We hebben ontdekt dat er gemeenschappelijke succesfactoren zijn en dat andere landen hiervan kunnen leren. Omdat de globalisering doorgaat, moeten alle landen en organisaties blijven investeren in infrastructuur, processen, vaardigheden en het gebruik van ICT om hun kennis uit te bouwen en ervan te profiteren."

"Terwijl veel landen aan het strijden zijn om de beste talenten en investeringen, tonen de Noord-Europese landen aan zich staande te houden door een unieke combinatie van een zelfontwikkelde IT-infrastructuur, menselijke capaciteiten en technologische innovatie", zegt Bruno Lanvin, hoofdauteur van het rapport. "Andere vooruitstrevende landen zijn bezig met een inhaalslag. In de komende jaren zal de invloed van een land als India, met enorme aantallen hoogopgeleide engineers, zeker worden gevoeld. De Noord-Europese landen moeten dan ook vindingrijk en dynamisch blijven. Ze moeten zich blijven richten op hun huidige sterktes, inclusief de hoge kwaliteit van leven in veilige en milieuvriendelijke omgevingen, maar ook bedacht zijn op mogelijke nieuwe bronnen van creativiteit en initiatieven."