Amsterdam, 05 juni 2007

De Gemeente Amsterdam en Cisco geven vandaag het startsein voor Connected Urban Development, een project in het kader van het Clinton Global Initiative (CGI), een initiatief waarin de steden Amsterdam, San Francisco en Seoel de CO2-uitstoot gaan terugdringen door middel van slimme toepassingen. Deze steden worden vervolgens voorbeeldsteden voor de rest van de wereld. Cisco en de Gemeente Amsterdam maken tijdens het congres 'De slimme duurzame stad van morgen', dat vandaag plaatsvindt op het hoofdkantoor van Cisco, een aantal concrete plannen bekend op drie deelgebieden:Â transportproblematiek, gemeentegebouwen en huizen. Uitgangspunt is hierbij het realiseren van een duurzame stad. Dit congres maakt deel uit van de Week van Duurzaam Amsterdam.

De samenwerking tussen Gemeente Amsterdam en Cisco betreft concrete projecten op de volgende gebieden:

  1. Transport: onderzoeken van zaken als rekening rijden, telewerken en een persoonlijke reisassistent die de efficiëntste route voor je plant.
  2. Slim werken in slimme gebouwen, met het proefproject Weesperstraat: zes gemeentelijke gebouwen die op termijn klimaatneutraal moeten zijn en een voorbeeld voor de rest van de stad vormen.
  3. Duurzaam wonen. Dit onderdeel wordt gedragen door de 'Koplopers Alliantie', bedrijven die kracht samen met de gemeente investeren in duurzaamheid in de bestaande woningbouw.

Burgemeester Cohen: "Te lang is de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem voor ons uitgeschoven. Die fase lijkt nu vooral achter ons te liggen. Het besef dat het behoud van ons leefmilieu vraagt om aanpassing van onze levensstijl wordt steeds breder gedragen. We hebben nu behoefte aan nieuwe kennis, die ons gaat helpen om onze leefstijl en onze productieprocessen zoveel mogelijk energie en CO2-neutraal te maken. Amsterdam heeft daarin al een krachtig signaal afgegeven. Het Amsterdamse College gaat namelijk in de komende achttien jaar de CO2 uitstoot met 40% verminderen."

Aan de Weesperstraat, één van de drukste en vieste straten van Amsterdam, staan zes gemeentelijke gebouwen waaronder die van Stadstoezicht, Dienst Ruimtelijke Ordening en het Ontwikkelingsbedrijf. In het project 'Weespercampus' wordt de energie uitstoot van deze gebouwen grondig aangepakt. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden om thuiswerken te stimuleren, meer flexplekken in te voeren en wordt de verlichting aangepast door LED-verlichting toe te passen. Op termijn moeten deze zes gebouwen CO2 neutraal zijn. De Weespercampus is een voorbeeld project voor de rest van de gemeente en het bedrijfsleven. In 2015 moet het hele concern Amsterdam CO2 neutraal zijn

In het kader van het Clinton Global Initiative voert de gemeente Amsterdam drie projecten op het gebied van transport uit. Deze projecten moeten zorgen voor een duurzame oplossing voor het steeds verder toenemende verkeer in Amsterdam en de regio. Door Ewerken mogelijk te maken kunnen mensen hun werk op afstand van kantoor doen, dat scheelt in de files. De mogelijkheden voor Ewerken zullen gezamenlijk verder worden onderzocht. Daarnaast kijkt Amsterdam momenteel samen met het ministerie of in de regio de kilometerheffing vervroegd kan worden ingevoerd. Weggebruikers betalen dan geen vaste bijdragen meer, maar een kilometerprijs, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieu. Het derde project dat onderzocht wordt is de persoonlijke reisassistent. Met een geavanceerd systeem van reisinformatie krijgt de reiziger precies die informatie die hij nodig heeft, zoals informatie over files, maar ook waar hij kan overstappen op een ander vervoermiddel, als hij vast zit in de file.

Cisco adviseert de gemeente onder meer over het realiseren van slimme ICT-toepassingen als flexplekken, videovergadersystemen en het integreren van spraak, data en video, waardoor werknemers minder hoeven te reizen, makkelijker met elkaar kunnen samenwerken en er minder apparatuur nodig is.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: "Als onderdeel van het Clinton Global Initiative draagt Cisco bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Naast de samenwerking met de gemeente Amsterdam, hebben wij onszelf ten doel gesteld het aantal reizen met twintig procent terug te dringen door gebruik te maken van Cisco TelePresence, een innovatief videovergadersysteem waarbij onze medewerkers over de hele wereld met elkaar in contact staan. We investeren twintig miljoen dollar in initiatieven die de onderlinge samenwerking tussen onze kantoren, medewerkers en partners stimuleren."