Jaaromzet met 23 procent gegroeid ten opzichte van fiscaal jaar 2006

Amsterdam, augustus 2007

Bijna drie op de vier flexwerkers realiseert zich niet wat voor beveiligingsrisico's mobiel werken met zich meebrengt. Daarnaast is deze groep niet op de hoogte van de te nemen maatregelen om deze risico's te vermijden. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van het onafhankelijke marktonderzoeksbureau InsightExpress onder 700 mobiele werknemers, in opdracht van Cisco en de National Cyber Security Alliance.

Hoewel de meeste ondervraagden aangeven zich ‘soms’ bewust te zijn van de gevaren, geeft 28 procent toe dat ze ‘zelden tot nooit’ stilstaan bij de risico’s. Sommige respondenten gaven zelfs aan niet te weten dat ze rekening moesten houden met gevaren en hoe ze passende maatregelen moesten nemen. De redenen hiervoor variëren van ‘Beveiliging is niet iets waar ik aan denk’ tot aan ‘Dat moet de IT-afdeling regelen, niet ik’.

Ben Gibson, director wireless en mobility solutions bij Cisco: “De redeneringen geven aan dat er nog volop mogelijkheden en taken liggen voor IT-bedrijven en -afdelingen om gebruikers bewust te maken van de gevaren. Een goede beveiligingscultuur zorgt voor een goed beveiligingsgedrag.”

Uit het onderzoek bleek verder dat eenderde van de mobiele werkers gebruikmaakt van ongeautoriseerde draadloze netwerken, zoals een openstaand netwerk van buren of een publieke hotspot. Daarnaast gaf 44 procent toe e-mails en bijlagen te openen van onbekende of zelfs verdachte afzenders. 76 procent gaf aan dat dit lag aan het kleine formaat van pda’s of smartphones, omdat hierop moeilijker een verdachte e-mail is te herkennen dan op het grotere scherm van een laptop.

Het volledige, Engelstalige bericht vindt u in de Cisco Newsroom.