Amsterdam, 6 december 2007

Cisco introduceert Cisco Trusted Security (TrustSec), een nieuwe architectuur waarbij beveiligingsmaatregelen te baseren zijn op functie en identiteit. Cisco TrustSec levert een belangrijke bijdrage aan compliance-eisen die worden gesteld aan wereldwijde netwerken en mobiele toegang hiertoe. Dit leidt uiteindelijk tot een veiligere en meer flexibele infrastructuur. Daarnaast kondigt Cisco een samenwerking aan met Intel en Ixia om interoperabiliteit van netwerkapparaten binnen deze IT-infrastructuur te vergroten.

Cisco TrustSec creëert een zeer veilig bedrijfsnetwerk waarbij Cisco-switches, -routers en Cisco Unified Wireless Network-controllers de basis vormen voor het authenticeren van gebruikers, het toekennen van rollen en het bekrachtigen van toegangsbeleid. Daarnaast waarborgt TrustSec de integriteit en vertrouwelijkheid van het netwerkverkeer.

"Klanten vragen een zo veilig mogelijke manier om hun bedrijfsactiviteiten en compliance-policies uit te breiden", zegt Marc Samsom, Product Sales Specialist Security bij Cisco. "De Cisco TrustSec-architectuur levert een nieuw model voor beveiliging waarbij gebruikers op basis van hun functie toegang krijgen tot de bedrijfsbronnen, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid van werken."

Cisco werkt nauw samen met andere vooraanstaande leveranciers om een grotere interoperabiliteit tot stand te brengen tussen netwerkapparaten. Zo kondigen Cisco en Intel aan de IEEE 802.1AE standaard te ondersteunen waardoor het netwerk die gegevens prioriteit geeft die in lijn liggen met de bedrijfsdoelstellingen, terwijl de integriteit van de gegevens gewaarborgd blijft door het toepassen van encryptie.

Het volledige, Engelstalige bericht vindt u in de Cisco Newsroom